Tüm Kategoriler


Sayfalar

Umut Dolu Paylaşımlara

Ylk c�mleler zordur her zaman...� Kimi zaman nasyl ba?layaca?yny bilemez insan... �zellikle de ne yazaca?yny kurgulamadyysan, duygularynyn ne s�yleyece?ini bilmiyor ve hazyrlyksyzsan bu zorlu?u her zaman ya?arsyn. Ama yalnyzken ve kendimle yazarken bu zorlu?u hi� ya?amadym ben.
� S�zc�kleri biran kesip atmak my do?ru yoksa y�re?imin aky?ynyn kesilmesini beklemek mi ? Bilmiyorum ve i�imden geleni s�zc�klere d�kmeye kararlyyym.
Tam bir yyl �nce s�zc�klerimi sadece sayfalarla payla?maktan vazge�tim. Aramyzda kalaca?yna inanmy?tym geldi?im g�nlerde... Ve yazdyklarymy aramyzda kalsyn diye sizlerle payla?tym.
� ´´Ynsanlar er ya da ge� hayatlarynyn bir d�neminde kendisi gibi insanlarla ileti?im kurarmy?.´´ Y?te bu s�zden yola �ykarak kendim gibi insanlarla ileti?im kurmayy ba?ardym burada...�
Buradayken, sizinle s�zc�klerimi payla?yrken ylyk bir ?eyler hissediyorum sanki, g�zlerimden ba?layyp dudaklaryma inen tebess�m her yanymy saryyor...Keyifsizim derken, g�r�nen manzara tezat olabiliyor bazen...
� Ylk c�mleler zordur derken birbiri ardyna neler sy?dyryverdim bir anda.. Typky hayatyma sy?dyrdy?ym kysa s�reli mutluluklar, anlyk co?kular gibi...
� Buradayyz kendimize benzeyen insanlary bulup, ya?anmy?lyklary payla?mak adyna...Anylarymyzy, acylarymyzy, kahkahalarymyzy , a?layy?larymyzy , ya?ama dair t�m ya?anmy?lyklary� payla?mak adyna buradayyz...
� En g�zel anlary payla?mak �midiyle... Kendimiz gibi oldu?unu d�?�nd�?�m�z umut dolu dostluklar kurmak �midiyle... Yepyeni bir sayfada yepyeni,� umut dolu s�zc�kler payla?mak �midiyle...
Yazar Hakkında

fairy

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun