Tüm Kategoriler


Sayfalar

Nefes Adedince Umut

Gne gzel ba?lady?ynda hayat gzeldir insana. Bir yudum iyilik yapar kendine; glmser. Gzel ?eyler d?nr ve gzel ?eyler ister sevdikleri iin. Hava gzel gelir, yol gzel, insanlar gzel. Komik gelir kula?a bunca gzellik, hatta sama bile gelir, nk irkinlikleri grmek gzellikleri grmekten her zaman daha kolay olmu?tur. Hayat ayny hayat gibi dursa da, herkesin neyi, ne kadar, ve nasyl ya?ady?y de?i?kendir. Bir a?yz, bir ift gz, bir ift kulak, en nemlisi bir akyl ve de bir kalp iin, hatta sayysyz ?eyler iin her gn Allaha nasyl ?kredece?ini d?nen insanyn tm gn dopdolu gemeye hazyrdyr zaten. Hz. Ali "Alynan her nefes lme do?ru atylan bir adymdyr" cmlesiyle nefeslerin de?erini hatyrlatyr. O soluk bo?una alynmyyor, o oksijen bo?una dola?myyordur kanda. Hayat; gzelli?ine ara verir bazen. Ve i?te o noktada hi bir?eyin devamly olmady?ynyn farkyna varylyr; hem devamly olmady?ynyn, hem de hayatyn ba?ybo? byrakylmady?ynyn i?aretleri alynyr. De?ersiz de?ildir hayat, ve gnln hzn doldu?u, yre?in znt seline kapyldy?y, bedenin acyyla kyvrandy?y anlarda daha da de?erlenir. Sabretme gereklili?inin devreye girmedi?i bir hayat henz grlmemi?tir ve de grlemez. Fuzlinin diliyle, "Rabbim! Ya ekti?im sykyntylara gre bana g ver; ya gcm yetti?i kadar sykynty" deme zamanydyr. Hi bir stresin, zntnn, acynyn sebepsiz olmady?yny bilene o acy bile gzel gelir. Bir duada "Y Rab! Ne tahtyn, tcyn esri olayym, ne de muht olanlara muht olayym. Ey Rabbim, sana muht olana beni muht etme! Muht olacaksam, bir tek sana muhta olayym" denir. Ba?a gelen her?eye bir dev muhakkak vardyr, yeter ki insan teselliyi do?ru yerde arasyn. Gnl gzelli?inden daha gzel hazine, umutlu olmaktan daha mit verici ne olabilir ki. Sy?ynylacak liman bellidir. "Sykyntymy, keder ve hznm sadece Allaha arzediyorum" duasyyla Hz. Yakub bunu vurgular. Kalpteki en ufak syzyya da, bedendeki en ufak sancyya da gsterilen bir saatlik sabyr, bir gnlk ibadet gibidir. Sabreden insan kendi iin istedi?i gzellikleri, sevdikleri iin de ister. Bu vesileyle, gzel ba?lamy? olmasa dahi, insanyn gnn gzelle?tiren bir?eyler mutlaka gerekle?ir.


Yazar Hakkında

polyanna
PoLYaNNa

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun