Tüm Kategoriler


Sayfalar

Anka Ku?u ve Ynsan

Anka ku?laryny bilir misiniz? Mcadeleci, asla pes etmeyen ve ba?yna ne gelirse gelsin hayatta kalabilen, kllerinden yeniden do?an efsanevi bir masal ku?u.
Ynsanlarda bazen bu ku? gibidir, insanlar ve hayat bizi aresiz byraksa da bazen, biz yine dimdik ayakta durmanyn er ya da ge bir yolunu buluruz ya da bulmak zorunda kalyryz. Kalbimiz kyryldy?ynda dnyanyn sonunun geldi?ini, onsuz ya?ayamayaca?ymyzy d?nd?mzde tekrar hayata dner, ?yk olur severiz. Ynsanlara gvenimiz sarsyldy?ynda, asla kimseye gvenmeyece?im dedi?imizde yine birilerine gveniriz...
Evet, hayat zor ama biz insanlar zor olan ?eyleri sevmez miyiz? Ynsano?lu kolay ve abuk elde edilen her ?eyden abuk sykylan varlyktyr. A?kta da yle de?il midir, zor olany zor elde edileni, bizi pe?inden ko?turan insanlary sevmez miyiz?
Hayat da zor, hayattan bykmamak lazym hayat bizden katyka biz hayata inat onu yakalamalyyyz... Bize ne ya?atyrsa ya?atsyn neleri kaybedersek edelim hayatyn bize borcu vardyr ve eninde sonunda -inanyyorum ki- o borcunu er ya da ge deyecektir. Bizde Anka ku?u gibi kllerimizden yani acylarymyzdan, zntlerimizden, kyrgynlyklarymyzdan yeniden do?abilir. Kendimize yeni bir "Ben" yaratabiliriz ya da akrep gibi etrafymyzy saran ate?ten korkup kendi kendimizi zehirler hayata kser ve ruhen ldrrz...
Bu seim sizin, nk hayattan alaca?ymyz var...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun