Tüm Kategoriler


Sayfalar

Uzay a?yna Do?ru

Yyl 2009, Uzun yyllar nce bu gnlerin gelece?ini hayal bile edemezdik. Ancak filmlerde grrdk; Yyl 2015 evrenin bilinmeyen bir sisteminde koloni kurduk! ya da yyl; 2016 dnya uzayly istilsy altynda! gibi. Aradan onca yyl akty geti biz ne o medeniyet ve uzay a?yny yakalayabildik ne de dnyamyz uzaylylar tarafyndan istil edilebildi. Bu i?in iyi tarafy en azyndan uzaylylara yem olmadyk. Y?in di?er bir boyutu ise maalesef yyllardyr de?i?meyen hayallerden daha yakyn olan, hayatyn acymasyzlyklary, din kavgalary, bedenini ruhunu parayla satan insanlar, evsizler, sokak ocuklary, insan ya?am alanlarynyn yetersizli?i. Uzay ve uzay a?yny yakalamadan nce insan olmak iin aba sarf etsek o meden seviyeye ula?abilsek, nasyl olur? Lfa gelince her kes meden, ho?grl yardymsever. Ne kadar ironi; de?i?en bir ?ey yok. Bu konuda geriye do?ru gidiyoruz, ama di?er taraftan hayal olan uzay a?y daha gereki gelmeye ba?lady bana. Bir sabah uyandy?ymda, evin nne bir U.F.Onun park etti?ini grmek ok da ?a?yrtmaz aslynda beni. De?i?en bazy ?eylerde yok de?il, ?imdi haklaryny yemeyeyim; dnn ayya?lary, berdu?lary, hyrsyzlary, sapyklary bu gn kar?ymyza din ulemasy olarak ykyyor. Tabi anlyyorum yanly?laryny grm?ler hak yolu bulmu?lar de?il mi? Komik olmayyn; takiye bunlar. Bazen yollarda rastlyyorum, kapaly bayan yanynda salar jleli, kulak kpeli, stnde ?alvar pantolon ne konu?tu?u belli olmayan bir delikanly. ok tezat bir durum; Atatrkn Kylyk Kyyafet Yasasyna isyan edenler kendi kylyk kyyafet yasalaryny ihll ediyorlar. Tabi anlyyorum zevkler ve renkler tarty?ylmaz. Bana inanmayacaksynyz, ama bu da takiye. TVlerde yplak kadyn var diye lf edip izleyenleri gnahkr iln edenler, din ady altynda mubah fetvasy ile sbyancyly?yn alasyny yaparken lf eden yok, neden? nk hoca bizden iyi bilir, olay; vacip! Ben buna vacip diyemiyorum, ne dedi?imi yazdym yukarda. Diyece?im ?udur ki; nce kendi ayybyny gr sonra ba?kasynyn ayybyna ya da ayyp saydy?yna dil uzat! Kimse kimsenin inandy?yna inanmak zorunda de?il. Dini dillerinden d?rmeyenler dinin geldi?i noktayy sa?lykly olarak grebiliyorlar my? Dnya zerinde kadyn ve uyu?turucu ticaretinde en ok sz sahibi olanlar Mslmanlar, silh tacirlerinin en iyi m?terileri yine Mslmanlar. Di?er taraftan dnyada en kary?yk ve dzensiz olan yerler; Mslman olan lkeler ya da blgeler. Hi sordunuz mu kendinize, acaba neden? Kuran-y Kerimde yasak ve gnah olan her ?eyi yapan szde din ulemalarynyn fetva vermesi yalanyn tezadyn takiyenin ta kendisidir. Ne kadar do?ru oldu?unuzu d?nn sonra yanly?ta oldu?unu d?nd?nz insanlara dil uzatyn derim ben. Tabi anlayana...


Yazar Hakkında

widely
widely

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun