Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ali-Cengiz Oyunu

Geenlerde bir yazy okudum, Rah?an Ecevit ile ilgili bir rportaj. Aynen ?yle diyordu; "Sonumuz Yugoslavyaya benzeyecek!". Ylk defa sonuna kadar katylyyorum gr?nn. Ne iktidary ne muhalefeti ne de yanda? partilere kar?y bir sempati duyuyorum. Hepsine kar?yyym ama do?ru bir hareketlerinde de sonuna kadar savunurum. Bu zamana kadar gaflaryndan do?ru konu?anlaryny gremedik ya neyse. Siyasetle ykarlar birbiri iine girmi? durumda. Menfaatler ki?iselle?mi?. Birlik ortadan kalkmy?. Btn denen ?ey nedir herkes bihaber olmu?. Yugoslavyanyn k?ne neden olan, da?ylmasyny hyzlandyran tek sebep olmasa da hyzlandyrycy etki yapan ?u etnik kkenli partiler. ?yle bir meclise gz atty?ymyzda bizim onlardan ne farkymyz kalmy? durumda. Farkynda de?il miyiz yoksa herkes mi krle?ti ya da millete maymunu oynamak daha my kolay geliyor bilmiyorum. Blnyoruz; bir durun diyen yok etrafta. Milletin ykarlaryny, ulusun btnl?n kendi blge halkynyn ykarlaryndan stn tutan bir parti. Ady lazym de?il hepimizin ok iyi bildi?i isim. Her gn yeni yeni ?ok edici ayklamalaryyla gndemi bir anda de?i?tiren, mevcut il isimlerimizi be?enmeyip, kendi yresindeki bilmem ne ismiyle lanse edilmesini neren parti var ya, i?te o. Belli synyrlar iinde vatan bir btndr diyen ancak bunu arkasynda durmayy ba?aramamy? ya da bize gstermeyi beceremeyen bir sr siyaseti peyda olmu? durumda. Elbette nerden milletvekili olduysan hangi blgeye mensupsan onun haklaryny savunacaksyn. Buna kimsenin bir ?ey dedi?i yok. Ancak sen lkenin ykaryny kendi blgenin ykaryndan(o blge de bizim ya) stn tutarak, lkenin btnl?n bozacak, milletin huzurunu, gvenli?ini tehdit edecek konularda ayklamalarda bulunarak tehdit olu?turmaya ne hakkyn var. Uyanma zamany artyk ok ge olmadan, sonumuz Yugoslavyaya benzemeden. Gelecek gnler parlak de?il! Her blge kendi ykarynyn pe?inde ko?sa halimiz ne olur? Tek synyr altynda yedi farkly lke mi olca?yz? Bizi biz yapan de?erlerimizi nasyl oluyor da bu gzler grmez, onlaryn yok olu?una bu diller dur demez?


Yazar Hakkında

bisrev
bisrev

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun