Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ah Ahmet Ah!

Sizinle, beni ok ?a?yrtan gldren, hayretler ierisinde byrakan ve hatta beni benden alan bir olayy payla?aca?ym. Buradaki beni benden alma tabi ki mecazi yoksa bir yere gitti?im yok. aly?ty?ym firma sanayinin en kuytu k?esinde, yani insan gemez, y?yksyz bozuk yollardan geiyoruz. Hal bu ki o kadarda aidat dyoruz yine de yapylmyyor. Ho? yapylsa da byk aralar geti?inden yine kmeler oluyor. Neyse konuya gireyim. Dn gece 23.00 syralary ben i? yerinden dnyorum. Yolun bozuklu?undan resmen sallana sallana gidiyorum, sallanmak hani a?yr a?yr de?il gayet hyzly. Ama maalesef bozuk yollara ne araba ne de ben dayanabiliyoruz. Ve korktu?um ba?yma geldi araba en son ukurda kaldy. Baktym insem de bir ?ey yapamyyaca?ym yol yardymy aradym. Onlar da bunu trafi?e bildirmemi istedi, tamam dedim trafi?i aradym. Konu?tu?um kadaryyla geliyorlardy. Saat oldu bu arada 01.00 ben hala buradayym arabayy byrakyp gidece?im, inemiyorum. Taksiyi aradym gelsin beni alsyn benim arabayy da trafik elbet gelir eker otoparka, bende yaryn gider bir gzel otopark cretini bayylyr arabamy alyrym dedim. Taksi geldi saat oldu 02.00 ben hala sokaklardayym. Ama tabi binmeden nce taksinin plakasyny bir arkada?yma bildirdim, hani adam beni ldrrde bir yere atarsa suluyu bulmak kolay olsun diye. Bindim iyi geceler gemi? olsun muhabbetinden sonra yola koyulduk. Canym sykkyn araba kalmy? saat 02.30 hala yollardayym. Yaktym bir sigara, i?te tamda olayyn ba?lady?y an burasy; taksici ady Ahmetmi? Bayan sigara imek yasak ltfen sndrr msnz? dedi. Siz imiyor musunuz? dedim. Yiyorum ama yolcularyn imesi yasak dedi. Yok ya gel arkaya ben srerim o zaman demeye kalmady, adam el frenini ekti?i gibi indi a?a?y. Hah ben kullanaca?ym arabayy herhalde diye d?nrken. Ne kullanmasy adam tyrlak in a?a?y i yle binelim diyor. Ya yok karde?im gel vazgetim dedim artyk mecburen. Zaten adamyn ne yapaca?y hakkynda tek bir fikrim bile yok. Zorla ikna ettim bindirdim taksiye. Tabi benim de sesim kesildi. Bu arada tuvaletim geldi yerimde duramyyorum, syleyece?im gene ekecek kenara in yap derse diye bir ?eyde diyemiyorum. Sen en iyisi mi bunu da yapma yk tut elbet E5 e ykaca?yz orda inersin dememe kalmady bizimki gene durdu. Neymi? yakyty bitmi? ya karde?im ge mazota LPG bitmi?tir. Yok, mazota alamazmy? ?anzymany yermi? "byrak yesin ben yaptyryrym diyorum senin parana da gnah, olmaz" diyor. Burada kesiyorum bundan sonra benim synyrlarym zorlandy. Sanayiymi?, TEM otobanyymy? gzm hi grmyor a?zyma ne geliyorsa sayyyorum. Bu bizim Ahmet bir baktym arabaya basty gitti. Ben kaldym sap gibi Silivri giri?inde. Saat 03.00 ben ne yapaca?ym burada. Aklyma 112 Acil Sevisi aramak geldi. Ambulans a?yrdym geldiler beni sa? olsunlar Byk ekmeceye kadar getirdiler ve gece sonlandy. Saat 04.00 de yattym sabah 06.00 da telefon alyyor. Kesin trafikten aryyorlar arabayy ektiler almaya gelin diyecekler diye d?nrken me?er emniyetten aryyorlarmy?. Ahmet Bey beni ?ikyet etmi? beni yolun ortasynda byraktyktan sonra tekrar arabanyn yanyna gitmi? benim plakayy bildirmi?, beni gasp etti demi?. Bundan sonrasyny konu akarken anlatmayy d?nyorum.


Yazar Hakkında

oyku
oyku

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun