Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ylk Yardym

Kimin, neyle, ne zaman, nasyl kar?yla?aca?y belli olmaz. Onun iin birka ki?inin bile ilk yardym konusunda bilgisi olursa bir hayat kurtarylabilir. Bo?ulmalardaki ilk yardym konusunda herkesin ani hareketle yapty?y en byk yanly?. Bo?ulmu? hastayy ters evirip sallayarak yuttu?u suyu ykarmaya aly?masydyr. Asla bu hareketi yapmayynyz. Bo?ulan ki?i ok az bir su yutmu?tur. Bu da vcut tarafyndan emilecektir. Sanki kovalarca su yutmu? gibi sallamaya suyu bo?altmaya aly?yryz. Bu hareket yanly?tyr. Yapaca?ymyz en do?ru hareket, hastayla ileti?im kurmaya aly?maktyr. E?er sorulan sorulara cevap alamadyysanyz syrt st yatyryp solunumu var my yok mu buna bakmaktyr. Solunum yoksa hemen iki dolu hava vermemiz do?ru olur. Yani suni solunum. Hastanyn g?s kafesi kalkacak kadar a?yzdan hava flememiz gerekir. Solunum varsa hastayy iyile?tirme pozisyonu dedi?imiz duruma getirmeliyiz. Yani yan evirmeliyiz.
Bu arada birinin de 112 acil servisi aramasy gerekiyor tabi ki. Sa?lyk ekipleri gelene kadar hastaya bilinli bir ?ekilde mdahalemiz devam etmeli. En nce iki dolu hava verdikten sonra hastanyn solunumuna tekrar bakylmaly. Bu arada nabyz kontrol yapylmaly. Nabzy atmyyorsa direk kalp masajyna geilmeli. 30 kalp masajy iki suni solunum la devam etmeliyiz, her iki dakikada bir nabyz ve solunum kontrol yapmalyyyz. Bu da be? defa 30 kalp masajy ve de on suni solunuma tekabl eder. Solunum kontrolnde bak, dinle, hisset yntemi uygulanmaly. Hastanyn yzne bakaryz kula?ymyzy a?zyna dayaryz ve soluk alyp vermedi?ini hissetmeye aly?yryz. Sa?lyk ekibi gelene kadar 30 kalp masajy ve de iki suni solunumla devam etmeliyiz. Asla pes etmeyin. Hastalaryn o?unun kayby yetersiz yanly? mdahale etmekten kaynaklanyyor.
Unutmayyn ilk saniyeler ok nemlidir. Nabyz almasyny bilmiyorsanyz bilen birinden yardym isteyin. Veya ?imdi elinizi boynunuza getirin nefes borusunun yanyna yani ene altynyza yakyn yere iki parma?ynyzy koyun ve atymlary hissetmeye aly?yn. Hastada nabyz atymy ba?ladyysa kalp masajyny kesin ve hastayy iyile?tirme pozisyonuna getirin. Yani yan evirin. Yn?allah bu tr bir olayla kar?yla?mayyz. ?ayet kar?yla?yrsak ta bilinli olmamyzda fayda vardyr.


Yazar Hakkında

mutlulukiki
mutlulukiki

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun