Tüm Kategoriler


Sayfalar

zlemlerim

O kadar zlyorum ki bahary Gne?in aydynlyk yzn, yzme yaydy?y o tatly gl?leri O kadar zlyorum ki gzlerimden ya?lar bo?anyrcasyna atty?ym kahkahalary
Eskiden ok ki?iydik. Hem de bir sr ki?i. Anne, baba, amca, dayy, teyze, hala, kuzen, kuzin, ye?en, torun ohooo bir sr Birimiz bir fykra anlatynca 25 ki?inin birden kahkahasy binayy sallardy adeta. Saat 20:00 gibi ba?layan sohbetlerimiz gecenin 04:00nde son bulurdu. Uykumuz gelmese devam edece?iz daha. Ak?amyn ilk saatlerinde tkenen enerjilerimiz nedendir bilinmez o gecelerde kendini yeniler, yeni bir enerji patlamasy iin zemin hazyrlamak zere kendini ?arj ederdi. Kalabalyktyk. Koskoca bir kalabalyk Glmek, e?lenmek hatta kahkahalar atmak iin birbirimizin a?zyndan ykacak kelimeleri takip eder olmu?tuk.
Oysa ?imdilerde kendimden ba?ka kimselerim kalmady etrafymda. Glecek, gldrecek, syledi?im her bir kelimeyle dalga geecek tek ki?i yok Y?in aslyna bakarsanyz benim de byle bir beklentim yok. Yyllar nce sindirdi?im, hep bir bahaneyle zerini rtp, geip-gitti?im, bangyr bangyr ba?yrdy?y halde yok saydy?ym yaralarym birer frengi gibi tm bedenimi sarma e?iliminde. ok da ?ikayeti de?ilim aykasy.
Zaten byle olmasyny ben istemi?tim yyllar nce. Her ?ey fazlaca yolunda diye d?np bir ?eylerin aslynda yolunda gitmedi?ini anlamy?tym.
Ah ben ne hatalar yapmy?ym byle Azycyk koyup, ok ok almayy kimden ?rendim bilmem ki Ben ki bir i?e ba?larken sonunu hesaplamadan adym atmazdym; ?imdi ne oldu da haybeye ya?amaya ba?ladym Umurumda olmayan hznmn glgesine ne ok sy?ynyr oldum yerli-yersiz. Gzya?larym yanaklarymda bir akarsu gibi yata?yny bulmak zere co?arak a?larken ben ne de anlamsyz gelmi?im kendime Kelimelerim hedefinden sapmy?, zehirli birer ok gibi gerisin geri bana dnm?ken, kay?larymda kaybolmu?um ben. Hak etmi?tim biliyorum. A?lamayy, hykyrmayy, hykyryklarymy iimde bastyrmayy, hepsini, hepsini
Ayryly?yn ilk saatlerinde acy eker ya yrekler, i?te yle syzlyyorum ?u an. Hani devrilir ya bir tuz kamyonu ve altynda kalyrsyn ya, hani yaralarynyn zerine de dklm?tr yirmi ton tuz Acyrsyn, yanarsyn, haykyryrsyn ama duyanyn yoktur i?te. Ben o gn lmedim ya, artyk lmem; bekleme. Bundan sonra hangi darbe kanatyr beni bylesine, hangi acy a?latyr yle nasyrla?tym ki bu ta?laryn arasynda Hangisi de?erse de?sin yre?ime... Ben o gn lmedim ya, artyk lmem eminim. Yalnyz geldim ya hani, yalnyz gitmek de benim en byk yeminim... Ama yine de iimde sakly kalmy?tyr gemi?e dair tm zlemlerim


Yazar Hakkında

emine
Emine-

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun