Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ynsanlyk Depremi

Ynsanyn kendi dnyasyna verdi?i zarary ba?ka canly vermemi?tir. Sava?lar, cinayetler, hyrsyzlyklar, yalan, riya, iftira, k?ytylyk... Ve daha sayamady?ymyz birok ktlk. Peki neden? Klasik gelecek ama ?u gnlk dnyada payla?mady?ymyz nedir? Hem artyk gzelim dnyamyzy da mahvettik, yani bo?una cebelle?iyoruz. Bir yandan kresel ysynma, hava kirlili?i, kytlyk, bir biri arkasyna ya?anan do?al afetler. Aslynda szde do?al, nk o?una yine biz sebep olduk. Ve en son ya?anylan ok a?yr kayyplaryn verildi?i, sokaklaryn cesetlerle dolup ta?ty?y Haiti depremi. Hali hazyrda zaten sykynty iinde olan halky ?u an tamamen insani rezillik iinde hayatyny devam ettirme abasynda.
lm o kadar syradan ki artyk, llerini yakarak, onlary soyarak ekmeklerini kazanyr haldeler maalesef. Onlary bu durumdan dolayy kynayacak halde de?iliz. Biz ki daha birka ay ncesi Ystanbuldaki sel felaketinde tok evin a kedisi misali kendi ma?dur insanlarymyzy -be? tabak anak u?runa ya?malamadyk my? Bir yandan dnya, te yandan insanly?ymyz da bitiyor i?in en kt yany. Haitideki deprem sonrasy ise ba?ka bir canilik sokaklarda kol geziyor. Yetim ve sahipsiz kalan ocuklar insan kylykly canavarlar tarafyndan kayrylyyor. Aklym almyyor, bir insan nasyl bu kadar adice bir eylem yapabilir? Para u?runa bu i?renli?i nasyl yapar?
Kayrylan ocuklaryn akybeti ise mehul. Ya para kar?yly?y evlatlyk verilecek. Ya organ mafyasynyn eline d?ecek, ya dilenci, soyguncu olarak yeti?tirilecek. Ya da beklide en i?renci seks klesi olacaklar. yldyrmamak, isyan etmemek, insanly?yndan utanmamak iten bile de?il. Biliyorum bunlar zm de?il, ktler, gz dnm?ler, insan kylykly canavarlar hep vardy ve her zaman da olacak. Allahtan dile?im onlaryn kahrolmasy.


Yazar Hakkında

pervanne
pervanne

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun