Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yyllar Sonra

Geirmi? oldu?umuz ya?am ko?ullary, zerime d?en sorumluluklar, bym? olmanyn da verdi?i ykmlkllerden dolayy gemi?te aklymyzda ve kalbimizde nemli bir yer edinmi? bir ok insanla yollarymyz ayryldy. Oysaki hi unutmuyorum, aklymyn bir k?esinde duruyor hep onlar ama yine de yukaryda saymy? olduklarymdan dolayy oka hatyryma getiremiyorum. D?nrken birden aklyma ortaokul ?retmenim geldi ama benim iin o kadar nemli ki, nemi; hem iyi hem de ablamyn da yyllar nce ki ?retmeni olmasy. Bazen tesadflere inanylmaz! Tesadf ya, ablamyn synyf ?retmeni benim beden e?itimi ?retmenim olmu?. Bu da bana ayry bir gurur veriyordu o zamanlar tabi... Yyllar sonra duydum ki, bu de?erli ?retmenimiz bitirdi?im ortaokula mdr olmu?. O okulda da ye?enim okuyor ?u anda. Ben ?retmenimin mdr oldu?unu duyunca rahat duramadym ileti?im kurmak istedim. Geen aylarda Trkiyeye gitti?imde yanyna u?ramak istedim ama bayram tatili dolayysy ile u?rayamadym okul kapaly idi. Geenlerde okudu?um okulun telefon numarasyny nette buldum, ?retmenimi rica ettim telefona. Hem ok heyecanlyyym, hem de nasyl ekiniyorum! Ba?ladyk ?retmenimle konu?maya, heyecanym yaty?my?ty biraz. Aradan yakla?yk 13 yyl gemi?ti. "Hocam sizi aramaya ekindim" dedim, "cady ne ekiniyorsun, buradayken hi ekinmiyor yle konu?uyordun, anlatyyordun hep kendinizi" dedi. Byklerimize olan saygymyzdan olacak ki ekingenli?imiz, yine de gzel geti gr?memiz. ?retmenimi unutmamanyn vermi? oldu?u gurur ve ?retmenimin bana byrakmy? oldu?u rahatlyk olacak ki, ok heyecanly da olsam sohbetimize devam etmi?tik. Benim iin gurur vericiydi ?retmenimi unutmamy? olmam ve onunla konu?mu? olmam. Ablama anlattym gr?memizi o da heyecanlandy. Bazen byle gzel anlar hayatymyzda nemli yerler kaplyyor.


Yazar Hakkında

AYISIGI
AYISIGI

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun