Tüm Kategoriler


Sayfalar

Denizlinin Horozlary

Hepimiz biliriz Denizlinin me?hur horozlaryny, renkleriyle, zellikle de t?leriyle kendilerini di?er horozlardan ayyryrlar. ?imdilerde ise onlaryn bu nlerini ellerinden alan yine renk ve sesleriyle kendilerini meslekta?laryndan ayyrmamyzy sa?layan me?hur tabipleri ykty. Hibir Denizliliye ki?isel bir lafym ya da her hangi bir husumetim yoktur. Hepsini tenzih ederim, hatta horozlaryny bile. Bahsedece?im talihsiz olayyn mekny olmasy bakymyndan konumda yer verdim sadece. Evet, gelelim esas mevzuya; birka gn nce Denizli Tabip Odasyny dzenledi?i Ilymly Yslam ve Bilim konulu konferansta bahsedilen konularyn konu?ulma slubu beni ve pek ok insany rahatsyz etti. Yslam inancynyn kesin kurallarla ortaya koydu?u konularda olduka kstah bir biimde yaptyklary konu?malar sanyyorum ki hi kimse tarafyndan tasvip edilecek trde de?ildi. Ynanly insanlary a?a?ylayarak, inanlaryndan dolayy kmseyerek kendi ki?iliklerini de gzler nne sermi?lerdir. ?imdi o ve onlar gibi olan doktorlaryn a?a?y grdkleri o insanlara mdahale ettiklerindeki tutumlary hakkynda aklymda ister istemez soru i?aretleri olu?tu. Hlbuki konferansyn konusu; "Ilymly Yslam ve Bilim" oldu?u halde ylymlylykla uzaktan yakyndan alakasy olmayan bir tavyrla Peygamber efendimize bile hakaret etme kstahly?yyla inanlaryn stne bir izgi ekerek; "21.yzyylyn Ateizmin yzyyly olaca?yny" sylemekte de hibir sakynca grmemi?lerdir ne yazyk ki. Yani inanlaryn yok sayyldy?y bir dnya. Ama konu "Ilymly Yslam" nasyl bir ikilem anlamakta zorlanyyorum. Ve yine dinimizce haram sayylan domuz etinin pek ok zararlary oldu?u da bilimsel olarak ispatlandy?y halde syrf bu yasa?a muhalefet olsun diye fikir beyanda bulundular yine kendilerince tabi ki. D?nyorum da dinin insanlary uyutmak iin ok gzel bir silah oldu?unu d?nen bu insanlar neden tm insanlary uyandyrmak adyna genel bir konferans yapmadylar da kendin pi?ir kendin ye tarzy bir konferansla ayny gr?teki insanlary bir aty altyna toplayyp, fikir aly?veri?inde bulundular anlamy? de?ilim.


Yazar Hakkında

pervanne
pervanne

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun