Tüm Kategoriler


Sayfalar

Gzya?laryma Adym Adym-3

...Ama ben kim oldu?unu hemen anlamy? ve kuru bir ho?geldini ona ok grmemi?tim. Amcamyn kyzlaryndan biriydi Filiz. Aramyz ok sycak olmasa da amca kyzyydyk. Ben asyl ablasyyla daha yakyndym nk ya?ytym o idi. Filiz biraz daha kkt benden ve ok samimi olamamy?tyk ablasy Esma gibi.
Yine de severdim kendisini. Kalkyp sarylyp pmek, ho?geldin demek ncelikle benim vazifem olmalyydy. Yaptym da. Selamla?yp yerime oturdum ve sohbetimize dndm dnrlerimizle.
Ve o an!
Beynimde ?im?eklerin akty?y an!
Kaynar sularyn bo?alyp bo?alyp doldu?u, yetmeyip tekrar tekrar ba?ymdan a?a?y dkld? an!
Ben Esma!
Ne?
Ben Esmayym Emine
Olamaz!
Ynanmadym zaten. Halama dnp hala sen syle kim bu? dedim. Esma kyzym dedi. Yyllardyr yzn gremedi?im, sesini duyamady?ym, bir arada bym? olmamyza ra?men acymasyzca biribirimizden koparylyp ayryldy?ymyz, yyllarca kanayan bir yara gibi yre?imde hep buradaydym diyen, biricik karde?im, ablam, bacym, canymyn yarysy Esma! Karde?i kendisine o kadar ok benziyordu ki onu syradan bir kuzen kabul edip umursamazly?ymyn kurbany etmi?tim adeta.
Hykyryklarym bir anda btn apartmany sarmy?ty. Ben a?ladyka Esma a?lady, Esma a?ladyka konuklar... yle a?lady ki gzlerim, yle a?lady ki gz pynarlarymdaki a?layanlar; dur demeye kimsenin gc yetmedi.
Yapmayyn biz dayanamayyz, hemen dklverir gzya?larymyz diyen dnrlerimizin bile bir hykyry?y di?erine kary?yyordu.
Bense Esmaya sarylmy? iimdeki hasret yangynyna onu da ortak ediyordum. O da koyvermi?ti gzya?laryny. Kimseden ekinmeye de niyeti yoktu. Kayynvalidemlerle herhangi bir akrabaly?y ve yakynly?y bulunmamasyna ra?men, syrf beni grebilmek, hasretini dindirebilmek hatta gzya?laryma dokunabilmek iin e?ini pe?i syra sryerek zorla da olsa getirmi?ti o yabancy kalabaly?a.
Yakla?yk on be? dakikayy birbirimize sarylyp a?layarak geirdik. Ben onun yanaklaryndaki inci tanelerini sildim, o benim da?ylan salarymy incitmeden dzeltmeye aly?ty. Ama hep gzlerimiz gzlerimizdeydi. Yyllaryn hasretiydi araya giren, kolay my?
Acymasyzca birbirimizden soyutlanmy?, koparylmy?, adeta susuz byrakylarak kurumaya terkedilmi? iki gl dalyydyk onunla. Ayryly?ymyzyn nedenlerini syralady?ynda ise kanym donmu?tu...Yazar Hakkında

emine
Emine-

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun