Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bir Anlyk Ystek

Bir senelik ili?kimden ayryldym ama hl unutamyyorum... Onu deliler gibi seviyorum, onun da beni deliler gibi sevdi?ine eminin ama inady yznden bir trl bir araya gelemiyoruz. Y?in kt tarafy da her gn onu grmek zorundayym. Yedi ay oldu ayrylaly ama hl birbirimizin gznn iine bakyyor gibiyiz. Ayny synyftayyz. Hl benim bir adym atmamy bekliyor nk onun kr olan bir inady ve gereksiz bir gururu var (sanki benim yokmu? gibi davranyyor). Bir anlyk zleyi?le onu i?lettim MSNden. Konu?maya ba?ladyk. Normalde yabancy ki?ilerle hi bir ?eyi konu?maz, arkada?laryna bile zel hayatyny anlatmaz. Sanki beni beklercesine, bu yabancyya iini dkverdi. Her ?eyi oldu?u gibi anlatty... Buna ok ?a?yrmama ra?men konu?maya devam ettim. Nereden bilebilirdim ki benim oldu?umu anlady?yny... Aslynda benim oldu?umu anlady?yny tahmin etti?im halde konu?maya devam ettim. Gece boyunca konu?tuk, dertle?tik. Ertesi gn yine ayny ?ekilde konu?uyorduk. Sana bir ?ey soraca?ym ama bana do?ru cevap vereceksin dedi. ?a?yrdym ve merak ettim. Benim en yakyn arkada?ymyn ismini verdi, sen O`sun de?il mi? dedi (kst?mzde hep bizi bary?tyran ki?i). Dondum kaldym, ne diyece?imi ?a?yrdym. Ynkar ettim de?ilim dedim, o ki?iyi de tanymady?ymy syledim. O ysrar etti, ben inkar ettim... Sonunda bana inanmy? gibi yapty ve konu?ma yle bitti. Bir bahaneyle de onu engelledim. Ertesi gn okula gitti?imde sanki bir ?eyler ima ediyormu? gibi bakty. Ben hi bir ?ey bilmiyormu?um gibi davrandym tabiki. O an ok pi?manlyk duydum ama syledikleriyle de kafam ok kary?ty. Ynatynyn teki O...


Yazar Hakkında

mavisiz_ruya
mavisiz_ruya

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun