Tüm Kategoriler


Sayfalar

Gzya?laryma Adym Adym (Final)

...Bir sre baky?tyk ylece, hareketsiz, donuk, fersiz gzlerle ok ya?lanmy?ty. Teni hl bebek gibiydi. Kilo almy?ty. Ama gzleri Eskisi gibi fyrtynalar kopmuyor, ?im?ekler akmyyordu oralarda I?y?yny yitirmi?ti belli ki Elini uzatty peyim diye. ptm. Ho? geldin dedim. Ho? buldum kyzym dedi. Kyzym Bana, annem tarafyndan sylenen, yyllardyr duymady?ym o sz. Kyzym Gz pynarlarym doldu doldu, bo?aldy. Bu defa sessiz Hykyrmadan Sitemkr Hibir ?ey konu?madyk. Zaten o kalabalykta bir ?ey konu?ulmazdy. Gayet resmi, gayet so?uk Ve syradan ok kalamayacakmy?. Sadece akrabalary ziyaret edip gidecekmi?. Biletini de almy? stelik. Saly gn sabah 10:00. Ben seni gtrrm terminale. Hem Kyzylay daha yakyn olur. Ne diyorum ben? Bir anda dudaklarymdan dklen bu cmlelerin sahibi ben de?ilim. Hem ben niye byle bir teklifte bulunayym ki? Allahym! Neler oluyor bana Glmseyen gzlerle bana bakty. Ve d?nmeden tamam dedi. Olamaz! Hadi ben a?zymdan kayrdym, pervazsyzca bir teklifte bulundum; sen niye kabul ediyorsun ki Bu iimde kopan fyrtynalar da neyin nesi? Durun artyk! Ne zaman dineceksiniz, yoruldum Off! Kary?tym yine. Nasyl zlece?im ben ?imdi? Allahym yardym et! Yimde kopan fyrtynanyn farkynda olmayan e?im Haydi e?yalaryny al bize geelim. Sabah gzel bir kahvalty yaparsynyz. Sonra da Emine seni terminale byrakyr dedi. Toparlanyp evden ykmamyz on dakikamyzy almamy?ty. Sanki btn aile birlik olmu?, her ?eyi ayarlamy?, annemi benle bir araya getirmek iin senaryolar kurmu?tu. Bu senaryoda her trl olumsuzlu?u hesaplayyp her halkrda elimi-kolumu ba?layacak sa?lam bir organizasyona da imza atmy?lardy. ok kurdun Emine! Toparlan! Haydi bakalym top sende ?imdi. Dimdik duru?unu kaybetmeden, tereya?yndan kyl eker gibi syyrylmalysyn bu i?in iinden. Teslim olmadan Eve dnd?mzde yiyecek bir ?eyler hazyrlayyp, karnymyzy doyurdu?umuz gibi yata?yny serdim annemin. Oturup dertle?meye hi niyetim yoktu. Zaten e?im vardy, en byk bahanem buydu yalnyz kalmamak adyna Sabah gzel bir kahvaltydan sonra ok uzun cmleler kurmadan, ocuklarla vedala?masyny istedim. E?imle de tokala?yp p?tkten sonra yola yktyk. Terminale vardy?ymyzda otobsn kalkmasyna yarym saat vardy. Emine! dedi sessiz bir y?lykla annem Ba?ymy kaldyryp donuk baky?larla yz hatlaryny szerken, O szlerine devam etti. Kyz ocuklaryny hi sevmedim! Hep tepkiyle kar?yladylar bu tavrymy. Oysa benim de hakly nedenlerim vardy. Binlerce do?um gerekle?tirdim meslek hayatym boyunca. Ben de bir kyz ocu?uydum. Babam beni okutmak istemedi?ini syledi?inde onlary intihar etmekle tehdit etmi?tim. ?ayet ba?kaldyrmasaydym bugn bu halde olmayacaktym. Do?umda dnyaya gelen kyz ocuklaryny grnce hep o anlar gzmn nne geldi. Ve hep iimden ke?ke do?masaydyn, kimbilir nasyl kara bir kader seni bekliyor derdim. Sen dnyaya geldi?inde de ayny ?eyleri d?ndm. Ya okumazsan, ya ortam kt olursa Ne yapardym ben Kafamda, kurduka kurdu?um senaryolaryn esiri olmu?tum zamanla. Bu senaryolar psikolojimi de bozmu?tu stelik. Stresli bir ortamyn zerine bu durum da eklenince asabi, saldyrgan bir insan olup ykyvermi?tim. Bu gidi?atymy doktorlar bile engelleyemedi kyzym. Sizden habersiz avu dolusu ilalar itim eski sa?ly?yma kavu?abilmek iin. Olmady Ne yaptyysam kurtulamadym. Benim sana kar?y tavrym sadece saldyrganlyktan ibaretti. Ktl?n hi d?nmedim kyzym. Yemin ederim d?nmedim. Sana kar?y o kadar ezik kaldym ki yyllar boyunca, affet demeye bile yzm yok. Ama ?unu bil ki, ben seni her ne kadar belli etmeyi ba?aramasam da sevdim. Ykinci kalp krizimi geirdi?imde yanymda en ok senin olmany istemi?tim. lrsem gzlerimde en son sen ol diye ?imdi kyzacaksyn bunlary ?imdi mi sylyorsun? diye. Ne desen haklysyn. Ynsan, mrnn son demlerini yudumlarken sevdiklerine sevdi?ini syleyebilmek iin biraz daha acele davranyyor. Apar-topar buraya gelmem de bunun bir sonucu Hakkyny hell et! Gzlerimden dklen ya?laryn biri di?erine kary?yrken annemden duyduka ?oka girdi?im, dinledike dermanymy yitirdi?im o szler yre?ime derman olmamalyydy. nk sorulacak ok hesabym vardy. Neden amcamlara gitmeyin sizi istemez O dedin? Sana inandy?ym her ?ey zerine yemin ederim ki yle bir cmle kullanmadym. Ben ki yemin etmekten ve ettirmekten nefret eden bir insanym, sana bu kadar byk bir yemin verdim kyzym. Kim ne amala syledi bilmiyorum. Ama bildi?im tek ?ey var ki, bizim ayryly?ymyzy benimsemi? o kadar d?manymyz olmu? ki ?u dnyada Bir araya gelmemiz bile onlary ortadan ikiye ayyrmaya yetti. Yani Benim duydu?um bu szler, senin syledi?ini iddia eden o szler Hepsi yalan myydy? Ben yalanlarla my nefret tohumu ekmi?im yre?ime? Olamaz! Ne yaptyn Emine sen! 10:00 itibariyle hareket etmek zere peronlarda bekleyen otobs ?ofrlerinin dikkatine! Ltfen kalky? saatinizi geirmeyiniz. Aksi takdirde ceza yaptyrymlara maruz kalaca?ynyzy bildirir hayyrly yolculuklar dileriz! −Anne! Ya?ly gzlerle son kez dnp bakty annem. Gitme anne! Nolur gitme! Ben daha sana doymadym ki. Nereye bu gidi?? Nolur gitme anne! Bir gn daha Bir gn daha anne nolur Kendimi affettirmem iin Yimdeki yangyny sndrmem iin Anne nolur gitme! Sz seni hi zmeyece?im anne! Ltfen! Bunu bana yapma anne! Ba?kalaryna de?il sana doya doya anne demem iin gitme. Torunlarynyn ba?kalaryna de?il sana doya doya anneanne demeleri iin gitme anne. Anne yalvaryrym Anne! Anne! Gitti Otobsne bindi ve gzya?larymyn tek damlasyna bile acymadan gitti Buldu?um gn kaybettim onu. Gelmeyecek bir daha, biliyorum. Son vazifesini yerine getirmenin huzuruyla d?t yollara. Gle gle git anne! Gle gle git canymyn yarysy. Benim yyllarca kokusunu duyamady?ym annem Sen glerek, gle gle git Benim gzya?larym hl dinmedi


Yazar Hakkında

emine
Emine-

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun