Tüm Kategoriler


Sayfalar

Aylym: Ku? mu, Balyk my?

Mlum, son dnemlerin en sycak gndem maddesi aylym. Cumhurba?kany Gln bir yurtdy?y gezisine giderken syledi?i Gzel ?eyler olacak! szleriyle ba?layan ve malum habur giri?i rezaletiyle ayyuka ykan, sonra duran, bugn ise ne a?amaya geldi?ini kimsenin bilmedi?i bir geli?me bu aylym denen ?ey.
Nedir, nasyldyr, nasyl olacak, ne kadar aylanacak, aylynca oramyz buramyz da aykta kalacak my, kalyrsa ?tp hasta olur muyuz, yel frr su gtrr m? Bu sorularyn cevabyny kimsenin bildi?i yok. Hatta aylymyn mimarlary bile (szde mimarlary yazacaktym az daha) bu konularda bir ?ey bilmiyorlar. Sylediklerine gre bu aylymla demokratik bir lke olacakmy?yz. Krt meselesi zlecekmi?. Haklydyrlar belki. Koskoca AKP ne oldu?unu bilmedi?i bir ?eye kalky?yr my? nceden ne yapylyp yapylmayaca?yny sanyrym belirlemi?lerdir. Belirlemi?lerdir de, her fyrsatta, zellikle en byk parti olduklaryna vurgu yapmak istediklerinde milleti adres gsteren AKP, nedense bu konuda millete bir ?ey sylememeye zen gsteriyor. Vardyr bir bildikleri, diye d?nyor insan ama galiba yok. Onlar da kervan yolda dzlr sznden hareketle, zamany geldike hallederiz abi manty?yyla hareket ediyorlar galiba. Ama bu arada, kervan parampara oluyor ve sanyrym kervanyn hedefi demokratikle?me de?il. Demokratikle?me adyyla yola ykan kervan, yol de?i?tiriyor sanki kervany gden ki?inin (kervanba?ynyn) niyeti de esas olarak demokratikle?me de?il galiba.
yle yola ykylyyor, ama biraz yol aldyktan ve gzlerden uzakla?tyktan sonra sanki kervan yol de?i?tirecek. Kervanba?ynyn istedi?i yere gidecek. Bizler de toz-duman arasynda nereye gitti?ini ve nereye varmak istedi?ini anlayamayaca?yz. Kt olan biz de kervandayyz. Gidi?at yle sanki. Dilimin altyndaki bakla ?u:
1-lkenin gerekten demokratikle?meye ihtiyacy var.
2-Herkes, do?a kar?ysynda e?ittir. Hibir ulus ba?ka bir ulustan stn de?ildir. Dolayysyyla, demokratikle?meyle bu mutlak e?itlik sa?lanmalydyr. Ve bu lkede ya?ayan herkes e?it haklara sahip olmalydyr. (Zaten yledir demeyin ltfen. Derseniz, Alevi tek bir e?it yurtta?yn Trk Ordusunda neden general olamady?yny, ya da Ermeni ya da Rum e?it bir vatanda?yn, byrakyn general olamady?yny, hatta herhangi bir rtbeli subay olamady?yny, neden st derecede bir devlet memuru olamady?yny sormak zorunda kalyrym. Grd?nz gibi mesele sadece Krt meselesi de?il.)
3-aly?an her kesim, ama istisnasyz her kesim, polis ve ordu mensuplary dhil, gerek anlamda sendikaly olabilmeliler. Dolayysyyla sendikala?manyn nndeki engeller tmyle kaldyrylmaly.
4-Seim barajy en fazla %3 olmaly.
Liste uzayacak, (isterseniz siz de katky yapabilirsiniz) kesiyorum burada.
Son olarak asyl sylemek istedi?im ?u: Demokratik olmayan bir partinin, demokrat olmayan bir ba?bakanyn (kervanba?ynyn) demokratikle?meyi gerekle?tirebilmesi imknsyz. O halde nedir bu aylym denen ku? mu balyk my oldu?u belli olmayan ?ey?
Sanyrym ?u: AKP kendi kafasyndaki yapyyy yerle?tirmek iin bu aylym denen sihirli kavramy kullanyyor bence. ?eriattan sz etmiyorum. Peki, neden sz ediyorum? Ayk ye?il tonda bir tek parti diktatrl?nden. Umarym yanylyyorumdur. nk yanylmyyorsam, bir sre sonra ben demi?tim, demek kadar korkun bir ?ey olamaz...Yazar Hakkında

cuma
cuma

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun