Tüm Kategoriler


Sayfalar

Teknoloji Canavary

Yapylan her yeni icat insan hayatyny kolayla?tyrmak iin. Mesela bir telefon ile kilometrelerce uzaktaki bir yakynymyzyn sesini yanymyzdaymy? gibi duyuyor, hatta ?imdilerde grebiliyoruz bile. Bilgisayar ve internet deseniz, ona keza zlemlerimizi dindirmemize yardymcy oluyorlar. TV sayesinde dnyada ne olup bitiyor haberimiz oluyor, e?lenceli vakit geirmemizi ve bilgilenmemizi sa?lyyor. Ancak bu teknolojik aletler grndkleri kadar masum de?iller! Her birinin yaydy?y onlarca zararly y?yn var. Bunlar artyk bilinen bir gerek ve maalesef bu konuda yeterli duyarlyly?y gstermiyoruz. Bunlaryn dy?ynda teknolojinin di?er zararlaryndan bahsetmek istiyorum. yle ki bunlar yznden ailelerin yykyldy?yna, hatta geenlerde bir bebe?in hayatyny kaybetmesine neden oldu?una ?ahit olduk. Telefon, internet veya TV ba?ynda gere?inden fazla zaman geirmek, aile bireylerini ihmal edip, evremizden kendimizi soyutlamak suretiyle ya?anan dramlar. Amacynyn dy?ynda kullanylan teknoloji akla hayale gelmeyecek zararlara yol ayyor. Ve bunun o?u zaman telafisi olmuyor. Ylk zaman e?lence ya da zaman ldrmek adyna masum(!) grlen sanal arkada?lyklar, aileler iinde aty?maya neden oluyor. Gvensizlik alyp ba?yny gidiyor. Sonarsynda; Acaba? sorulary ki?inin iini kemirmeye ba?lyyor. Ve sonra alyn size yykylan bir yuva ve zararyn en by?n gren ocuklar. Ya da bunlary grmezden gelerek bir birini yok sayan, her yapylana gz yuman bir aile. Sanal lemde kendine macera arayan ebeveynler ve ailelerinde gremedi?i ilgiyi yanly? yollarda arayan ocuklar... ok karamsar oldu?umu, hatta abartty?ymy d?neceksiniz. Ancak etrafymda ?ahit oldu?um bu olaylar hite azymsanacak gibi de?il. Elbette su teknolojide de?il. Onu gere?ince kullanamayan, her yenili?i bilinsizce hayatymyza sokup getirisini-gtrsn d?nmeyen bizlerde!


Yazar Hakkında

pervanne
pervanne

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun