Tüm Kategoriler


Sayfalar

Hayatymyzda nem Verdiklerimiz...

evremdeki insanlary gzlemledi?imde kimsenin kendinden ba?kasyny d?nmedi?ini gryorum. Elbette herkesin ok ok byk problemleri var ve herkesin sorunlary kendine gre. nk dnyada sadece kendimizi d?nyoruz, aslynda farkynda bile de?iliz ne kadar ?krsz oldu?umuzun. yle insanlar var ki dnyada, dermany olmayan dertleri var. Kendimi o insanlaryn yerine bile koyamyyorum. Tek derdimiz para olmu?; i?-a? ba?ka hi bir sykyntymyz yok. Tm derdimiz bunlardan ibarettir. Hastahaneleri gezip bi grsek, oradakilerin teker teker hikayesini dinlesek! Aslynda o kadar ?kredecek ?ey buluruz ki kendi hayatymyzda. ?unu unutmamak lazym "sa?lyktan stn ve nemli olan ba?ka hibir ?ey yok bu dnyada." Sa?ly?ymyz iin ok ?kretmeliyiz. Di?er sorunlar zamanla zlr zaten kendili?inden. Gerek ya?anmy? bir hikaye anlatayym size: Baba-o?ul beraber ya?arlar, hayatlarynda birbirlerinden ba?ka kimseleri yoktur. Bir gn ocuk babasyna; "baba ben arabayy alyyorum arkada?larla e?lenece?iz" der. Babasy o?lunun ok abartty?yny d?nerek izin vermez, gitmesini istemedi?ini syler ve arabanyn anahtaryny ister. ocuk ok sinirlenmi?tir bu duruma. Anahtary babasyna do?ru atar. Anahtar babanyn tam kalbine gelir ve o anda baba kalp krizi geirerek hayatyny kaybeder. ocuk hayatyndaki tek dayana?y babasyny da kaybetmi?tir ve buna O sebep olmu?tur. ?u anda ocuk; Cebeci Ankara Typ Fakltesi psikiyatri kapaly erkek blmnde yatmaktadyr. Obsesif-kompulsif bozukluk tanysy altynda.


Yazar Hakkında

portakalcicegi
portakalcicegi

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun