Tüm Kategoriler


Sayfalar

Milliyetilik ve Mslmanlyk

Son gnlerde "Milliyetilik Mslmanlykla bir arada olur mu?" temelinde bir tarty?ma yapylyyor. zellikle Ermeni sorununu "soykyrym" olarak niteleyenler, Erdo?anyn bu konudaki tavryny ok Milliyeti buldular ve Bo?azlyyan Kaymakamynyn tutumunu benimsemek yerine, Bo?azlyyan Mftsnn tutumunu benimsemesi gerekti?ini sylediler. Ahmet Altan da; "benim dini bilgim bu soruyu cevaplamaya yetmez, bilenler beni aydynlatsynlar" dedi. Ve bildi?ini idddia edenler bu konuda yazmaya ba?ladylar, hala da yazyyorlar. Bana gelince; Genel olarak benim bu konudaki fikrim; Mslmanly?yn Milliyetilikle ayny yerde olamayaca?y ynndeydi nceden. Bunun referanslaryny verebilecek dini bilgiye ve donanymyna sahip de?ildim. Son dnemdeki tarty?malary okuyunca, sezgisel olarak sahip oldu?um bu kanaat ?imdi daha da glendi. Aklymda kalanlar ise ?unlar: Milliyetilikle Mslmanlyk ayny yerde olamazlar nk Mslmanlyk evrensellik iddiasyndadyr, Milliyetilik ise tam tersidir. Hz. Peygamberimiz (S.A.V); btn insanlaryn, bir tara?yn di?leri gibi birbirine benzedi?ini syler. (Benim e?itlik konusundaki ysrarymy hatyrlarsynyz.) Veda Hutbesinde; Arabyn Arap olmayanla, siyahyn beyazla arasynda hibir farkyn olmady?yny belirtir. Yine Yslamda birli?in temeli soy birli?i ya da kan birli?i de?il inan birli?idir. Keza, soy-sop gibi ayyrycy zellikleri Yslam bir farklylyk de?il, tany?ma aracy olarak grmektedir. Bu durum Hucrat Suresi 13. ayette ayka vurgulanmy?tyr: Ey insanlar! Do?rusu biz sizi bir erkekle bir di?iden yarattyk. Ve sizi milletler ve kabileler kyldyk ki, birbirinizi (soyunuzu, babalarynyzy) tanyyasynyz. Bu konuda daha bir dizi argman syralanyyordu okudu?um yazylarda. Ve hepsi en azyndan benim okuduklarym, Mslmanlykla Milliyetili?in ba?da?amayaca?yny sylyorlardy. Bir not olarak; ben iyi bir Mslman sayylmam. stelik de yaradyly? teorisi yerine evrim kuramyny tercih ederim. te yandan (hatta hi) Milliyeti de sayylmam. Zira bana gre insanlar arasyndaki tek fark vicdandyr ve insanlyktyr. Ama teorik olarak da bu konu, (yzde 98i Mslman olan ve yakla?yk yzde 90y yle ya da byle Milliyeti olan bir lkenin yurtta?y olarak) ok ilgimi ekiyor. Sizin ne d?nd?nz merak ediyorum...


Yazar Hakkında

cuma
cuma

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun