Tüm Kategoriler


Sayfalar

Hayat Zor

E?er hayat bizim iin foto?raflardan olu?uyorsa ?anslyyyz demektir, derinli?ine d?nmemize gerek yok o zaman. nk grd?mz sadece bir enstantanedir ve bizim iin herhangi bir derinli?i yoktur. Dz bir kesittir bize grnen. Yyi bir foto?raf ya da berbat bir foto?raf deriz ve i?imiz biter. Oysa o foto?raftaki grntnn olu?masy zaman almy?tyr; bazen kysa, bazen de uzun bir zaman. O nedenle o foto?rafy sa?lykly de?erlendirebilmek iin mutlaka olu?um srecini de bilmek zorundayyz. Ama ne yazyk ki, bu zor bir i?tir. Bir kere nyargyly olmayaca?yz. (Bu nyargy konusu nemli. ok nemli hatta...) Sonra so?ukkanly olaca?yz. Ayryca ki?isel dnya gr?mzn bizi krle?tirmesine izin vermeyece?iz, at gzlklerimizi ykaryp ataca?yz yani. Sonra okuyaca?yz, ara?tyraca?yz, konuyu gncel mecralardan takip edece?iz, taraflaryn sylediklerini dinleyip kar?yla?tyrma yapaca?yz. Bunlar zor i?ler tabi. O nedenle bu foto?raf iyidir ya da bu foto?raf ktdr diyerek kestirip atmak ok daha kolay. Bizden farkly ?eyler syleyenlere kfrler ederek... Tehditler savurarak... Kar?ymyzdakini, anlamyny dahi bilmedi?imiz kavramlarla sulayarak... Pamuk prensesteki kendine hayran ama irkin ve aptal kralie gibi kendi sylediklerimize hayran olarak... ooook derin d?ncelerimizi ayklamy? olaca?yz bylece. Ne kadar kolay, de?il mi? Ama size kt bir haberim var; hayat byle de?il ne yazyk ki. Tarihin hkm er ya da ge veriliyor ve istesek de istemesek de, o hkm kabul etmek zorunda kalyyoruz.
Bir de ?u ucuz etiketleme merakymyz var, ?ablonlarla kar?ymyzdakini yaftalama merakymyz. Elimizde a?a?y yukary 5-6 etiket var, arkasy yapy?tyrycyly. nmze geleni o etiketlerle etiketliyoruz. Bu da ok kolay bir i?. "Lafy amma da oturttum" demek gibi bir de bonusu var bunun. Ama o etiketlere uymayan birisini grdk m panikliyoruz, saldyrganla?yyoruz, ne yapaca?ymyzy ?a?yryyoruz. Bu durumda yapacak ok az ?ey var. Bazen o ana kadar hi kullanmady?ymyz, sandykta kalan yeni bir etiket ykaryp yapy?tyryyoruz kar?ymyzdakinin alnyna, bazen de o ki?iyi elimizdeki hazyr etiketlere uymaya zorluyoruz. Bunu yaparken de mecburen hyrynla?yyoruz. Ama hyrynla?tyka kendimizi kaybediyoruz. Oysa her insan o etiketlere uymayabilir. Ya da insany ayklayan ama bizim haberimiz olmayan binlerce etiket olabilir. Ynsan denen karma?yk olgu 5-6 etiketle anlatylabilir bir ?ey de?il ki. Yeryznde 7 milyara yakyn insan var, bu ?u demek; 7 milyara yakyn farkly gr? ve d?nce biimi var. Bazy insanlaryn d?ncelerinin tamamyna yakyny rt?ebilir, hatta tm rt?ebilir. Ama herkesi de belli kalyplara sokup o kalyplara gre de?erlendirmek de pek akyllyca bir ?ey olmasa gerekir.
Kysaca insan denen muamma 5-6 kavramla ayklanamayacak kadar karma?yk.
Ve hayat d?nd?mzden de zor...


Yazar Hakkında

cuma
cuma

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun