Tüm Kategoriler


Sayfalar

Matild Manukyan: Kirli Bir Servetin Syrry

Kadyn 1914de do?mu?, 2001de inanylmaz bir servetin sahibi olarak da lm?. Sayysyz kere vergi rekortmeni olmu?, nemli ki?ilerle syky fyky ili?kiler geli?tirmi?. Kk kyzlary aly?tyrmakla sulanmy? ve adalet bakanly?yna kiralady?y adliyede yargylanmy?, takipsizlik kararyyla bu sulama d?m?.
Szn etti?im kadyn Matild Manukyan. Genelev kraliesi. Dokunulmaz kadyn. Netten bakynyrken ilgin ?eyler okudum. Mesela cemaatinin kilisesine ba?y? yapmak istemi?, ama kilise kabul etmemi?. Cami yaptyrmak istemi?, uygun grmemi?ler. Y? hany ve evlerinin nlerinde M&M yazyyormu?. Notre Dame de Sionu bitirmi?. Y? hayatyna, sosyete terzili?i ile ba?lamy?. E?inin lmnn ardyndan, o?luyla tek ba?yna kalmy? kadyn, sonra Karakyde babasyna ait binalary, genelev i?letmecilerine kiraya vermi?. Alaca?yny demeyen bir kiracysy nedeniyle, o geneleve ortak olmu?. Yani ev sahipli?i ile bu i?e ba?lamy?. Yyllar iinde i?letti?i genelev sayysy on drd bulmu?. Ve bu yolla inanylmaz bir servet edinmi?. Ama gerekten inanylmaz. Ben yarysynda byraktym okumayy.
Aklyma ?unlar geldi kadynyn hayatyny okurken: Belli ki kadyn, yargylandy?y gibi, gerekten de bu i?i yaparken yasa dy?y yollardan da yrm? epeyce. Kk ocuklary aly?tyrmak da bu piyasanyn en karly ama en i?ren ve mide bulandyrycy yn. nk ku?kusuz normal, yani vesikaly, kontroll eleman (!) aly?tyrsa bu kadar servet edinmesi imknsyz. Ve midem bulanarak sylyorum, bu piyasada asyl talep gren, ya?y kkler. Tarty?maly bir ?ey syleyece?im ?imdi: Bu kadyn bence hep korundu. st dzey birileri tarafyndan. Kar?yly?ynda onlara ne verdi, sizlerin takdirlerine byrakyyorum. Ayryca benim yyllardyr, kertilen ete haberlerinden ?rendi?im bir ?ey var: Hi bir ete, ba?lantyda oldu?u bir emniyet yetkilisi ya da emniyet emeklisi, ya da emekli asker olmadan ayakta kalamaz. Dikkat edin, su amaly kurulan ve kertilen her etenin iinde mutlaka bir asker emeklisi -ki, genellikle astsubay emeklisi seviyesinde olurlar- ya da (faal veya emekli) bir emniyet mensubu vardyr.
Diyorum ki, onca sene, bu Manukyan denen kadyn tccary, byle ifte kavrulmu? koruma altynda olmasaydy, bu serveti yapmasy olanaksyzdy.


Yazar Hakkında

cuma
cuma

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun