Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ortaokul Arkada?ym

Her nedense son yyllarda bir bir okul arkada?larymla kar?yla?maya ba?ladym. Okul arkada?ynla kar?yla?yp ?u an da ne yapty?yny bilmek ve gemi?ten anylardan bahsetmek tarifsiz bir tat veriyor insana. Bu sefer de hi aklymda yokken tamamen tesadf eseri ortaokul arkada?ymla kar?yla?tyk. Ama bu biraz farklyydy. Her zaman ki gibi hastanenin birine gtrd?m hastamy teslim ettim. A?yr bir hasta oldu?u iin elimi yzm yykayayym stm ba?ymy sileyim dedim. ?ofr arkada?a da; sen hastanenin kantinine git beni bekle dedim. Hem bir iki bardak ay ier biraz dinlenir tekrar yola ykaryz diye d?ndm.
Neyse i?im bitti ve kantine geldim. Biraz oturdum kendime geleyim derken bir ses; arkada?lara ay ve yiyecek bir ?eyler verir misin? dedi. Kantinde bizden ba?ka kimse yok sanyyordum me?erse k?e de iki ki?i oturuyormu?. Arkamy dndm ve baktym. Bu da kim ki diye d?nrken; tanymadyn de?il mi? dedi. Allah Allah bana tamamen yabancy bir sima. Ben de yine anlamsyz baky?lar ve kary?yk bir ifade. Kar?ymda duranyn ise gzlerinin ii glyor. Nerdeyse boynuma sarylacak. stnde beyaz nlk var. Doktor musunuz? dedim. Evet dedi. Acaba nerde aly?tyk diye d?nyorum. ok gerilere git dedi bana. Yok, bir trl hatyrlayamyyorum. Bakty ykaramyyorum; ben synyf arkada?yn falanca dedi. Aman Yarabbim! dedim o sen olamazsyn. Benim hatyrlady?ym sivilceli yzl, irkin zayyf my zayyf olduka uzun boylu bir ocuk. ?imdi ise kar?ymda yaky?yklymy yaky?ykly yine uzun boylu ve yapyly bir adam var.
Tabi bende anylar canlanmaya ba?lady. Ortaokulda silik birisiydi. Boyunun uzunlu?u nedeniyle arka syrada otururdu. Pek konu?mazdy. Hatta tembellerden sayardyk onu. Aklyma birden okulun son gn geldi. Karneleri aldyk evlere da?yldyk okulun bahesinden ykmak zereyiz ki birden yanyma geldi al bunu dedi ve bana bir k?yt uzatty. Hyzla yanymdan uzakla?ty ve gitti. Bir daha da grmemi?tim. K?ydy ayp bakty?ymda ismime yazylan harika bir ?iir vardy. ?iir ismimle ba?layyp ismimle bitiyordu ama ieri?i de bir o kadar birbiriyle ba?da?an anlamly kelimelerle yklyd. O kadar be?enmi?tim ki ?iiri yyllarca saklamama neden oldu.
Ta ki e?im bulup kyskanyp atana kadar. O ?iirle anlamy?tym bana bir ?eyler besleyip de aylamady?yny. Ben bu olayy d?ncelerim de hatyrlayynca tabi benim yzm kyzardy. Baktym onda da birden ayny ifade belirdi. Ama bunu konu?madyk. Neyse bir an bo?luktan sonra tekrar konu?maya ba?ladyk. Nerelere kayboldu?unu sordum. Askeri okula gitmi?. Lise kysmyny bitirdikten sonra typ okumaya ba?lamy?. Doktor olmu?. E?i de doktor. Yki de kyzy varmy?. Resimlerini gsterdi. ok tatlylardy. Bende kendimden bahsettim ve ayryldyk. Kendine gzel bir ya?am kurmasy ve dzgn bir aile yapysynyn olmasy beni ok mutlu etti tabi. Arkada?larymyn gzel yerlerde olmasy ayryca bir mutluluktu benim iin.


Yazar Hakkında

mutlulukiki
mutlulukiki

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun