Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sevgiliye;

?yk olmak istiyorum sana, beni sevdi?ini biliyorum ve hep biliyordum. Gzlerime bakty?ynda, bana olan baky?laryndaki sycakly?y hep hissederdim. Kitap okumayy sevdi?imi bildi?inden bana atydaki fysyltylar kitabynyn serisini almy?tyn. En sevdi?im yerli-yabancy paralardan olu?an iki ayry CD hazyrlamy?tyn. Hatyrlyyor musun? Bir kere beni zm?, a?latmy?tyn. Defalarca arayyp zr mesajlary ekmi?, seni kaybetmekten korkuyorum demi?tin. Bu rnekler sadece bir ka tanesi... Ben btn bunlara ra?men sana kar?y hep kaprisli davrandym. Ka defa telefonu yzne kapatmama ra?men sen hi telefonu yzme kapatmadyn. Ba?kalaryna kyzyp sinirimi senden ykardy?ym halde bile hep yanymdaydyn hi uzakla?madyn benden. Seni en son bana evlenme teklifinde bulundu?un gn grm?tm ve ?imdi yine birden bire kar?yma yktyn. Seni grd?mde aklyma ilk gelen, evlenme teklifi etti?inde bana sylediklerindi. Verdi?in cevaba hi ?a?yrmadym, hayyr diyece?ini biliyordum ve ?ansymy denemek istedim demi?tin glmseyerek. Sen beni benden iyi tanyyordun bu iyi bir ?ey mi kt bir ?ey mi anlayamyyordum. Evet, gerekten sana krktk ?yk olmak istiyorum... Sana tutunmak, symsyky elini byrakmadan sokaklarda yrmek ve senin yanynda olmak istiyorum. Teninin kokusunu iime eke eke sana sarylyp uyumak ve grd?m en gzel rya sen ol istiyorum. Mesela, grd?m ryanyn en gzel yerinde tebessm eder gibi sana bakyp tebessm etmek duda?yna pck kondurmak istiyorum. Sen-Ben de?il senden benden "biz" yaratmak istiyorum... ok ?ey istiyorum biliyorum ama istemekle olmuyor, belki imknsyz belki de imknsyzyn da tesinde. nk sana ?yk de?ilim, zgnm ben nedenleri-sonulary bir kenara byrakyp a?ky doludizgin ya?amak isteyenlerdenim. Ben seni de?il, a?ky zlemi?im ey sevgili ve halada zlyorum... Beni sevdi?ini bile bile, seni de?il a?ky tercih ediyorum...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun