Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ya?anmy?lyklar ve Pi?manlyklar

Yakla?yk be? yyl nce bu siteye ye oldum. Ho? sohbetlerim ve kendimce gzel payla?ymlarym oldu. Ve bugn yine sanal dnyadan hayatymy de?i?tiren o hikyemle aranyzdayym. Syka takyldy?ym sitelerin birin de bir bayanla tany?tym. Uzun sreli sohbetlerin ardyndan bulu?maya karar verdik ve bulu?tuk. Yakla?yk iki yyl srd birlikteli?imiz, bu iki yylda o kadar ok ?ey ya?adym ki. Bana barynak tan bir kpek getirdi ve bakmamy istedi. Elimden geldi?i kadar bakmaya aly?tym. Bir gn i? dn? kpek bahede yoktu ve hemen kendisini aradym Kpek kayyp oldu diye. Bana inanmady atty?ymy d?nd. O kadar zldm ki, yakla?yk bir ay ayry kaldyk ve sonra beni yine arady. Mahallesinde bir kpe?in yavrulady?yny sekiz tane yavrunun ortada kaldy?yny syledi. Hemen gittim ve kpekleri aldym. Daha gzleri yeni-yeni aylyyordu, st ve mamalarla onlary yeti?kin birer yavru haline getirdim. Bu sre zarfynda onunla ok gzel ?eyler ya?adym. Yavrulary sahiplendirdikten sonra bu yine beni umursamamaya ba?lady. Anladym ki tek amacy ben ve benim gibilere onlara baktyrmakty Sadece hayvanlar iin benimle birlikte oldu?unu bilmeme ra?men ondan vazgeemiyordum. Bir gn beni evine a?yrdy ve nikhynyn oldu?unu syledi. D?n davetiyesini elime tutu?turdu?u halde inanmak istemiyordum bunu yapabilece?ine. Ama i?te o gn gelmi?ti ve ben her ?eyi gze alyp nikhyna gittim. O ok sevdi?im, u?runa lebilece?im, kullanyldy?ymy bildi?im halde pe?inden gitti?im, evlenmi?ti. Onu o halde grnce bile inanamadym. Anladym ki her ?ey bo?mu?. Nikhyndan gn sonra beni arady ve gr?mek istedi?ini syledi. O evliydi, yanly?ty bunu kabul etmem ama kalbim bana gitmemi sylyordu. Seviyordum onu, ok seviyordum Bana geldi... Birlikte olduk, a?ladyk, saryldyk birbirimize Gemi?ten konu?tuk Ne yapyyorum ben, neden evlendim diye a?lyyor, sarylyyordu. Ben de ayny durumdaydym. Gnn sonun da onu semtine byrakty?ym da grd?m ?ey glen gzlerdi. D?nnce kendimden i?rendim ama bu kysa srd. Sonrasynda ki ara-ara gr?melerden sonra koptuk birbirimizden. Bir sre sonra ben onun bo?andy?yny duydum. ?imdi ona ula?abilece?im sadece ev telefonu var. Kendime hkim olmaya aly?sam da her defasynda bunu ba?aramayyp aryyor, sesini duyup yatyyorum. Sadece sesini duymak bile huzur veriyor bana. Ben de evliyim ama onu da unutamyyorum. Sevmek bylesine bir ?ey i?te Elde kalan pi?manlyklarla dolu bir ya?anmy?lyk olsa da


Yazar Hakkında

evren
evren

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun