Tüm Kategoriler


Sayfalar

irkin Kadyn Yoktur

?imdiki erkekler nasyl kadynlardan ho?lanyyor? Gnmz medyasy birbirine benzeyen sanaty hatunlarla dolu. Botokslu yanaklar, okka gibi bir burun, kaldyrylmy? ka?lar, kfte gibi dudaklar. Bunlar dy? gzelli?in ambalajy sadece. Vcudumuz az nce saydyklarymyz gibi de?ilse ne olmu??
Btn bu saydyklarym sadece mesle?ini TVde boy gsteren, o bar senin bu bar benim diyerek gezen, reklam pe?inde ko?an, mesle?i dy? gzelli?in n planda olmasy gereken kadynlar iin geerlidir. Vcudumuza bakyp, biz irkiniz ya da gzeliz diye de?erlendiremeyiz. Her ?eyden nce kendimizi ve vcudumuzu sevmeli, de?i?tirmemeye aly?mamalyyyz.
Bir kadynda nce z gven olmaly nce kendisini sevmeli. Bir kadynyn toplum kar?ysynda konu?acak szleri, fikirleri, savunacak savlary ve do?rulary yoksa. Gzel bir yze, gzel bir fizi?e sahip olmanyn da bir anlamy yoktur.
Dy? grnm elbette ki nemlidir. Temiz ve bakymly olmak en ba?ta olmasy gereken bir zelliktir. Sadece gzel olmak yetmiyor. Kltrl, oturmasyny kalkmasyny bilen, ne konu?tu?undan emin olan sadece konu?mak iin konu?mayan kadynlarymyz her zaman toplumda saygyn bir yer grr. Erkekler akylly kadynlardan ho?lanmaz derler kim demi?se bo? konu?mu?. Bu kadynyn bir de sevmeyi bilen a?kla dolu bir kalbi varsa. Hi bir erke?in hayyr ho?lanmam, sevmem diyece?ini sanmyyorum.
Diyenin de aklyna ?a?arym...Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun