Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yeni Bir Yli?kiye Ba?lamadan nce!

Biten bir ili?kinin ardyndan yeni bir ili?kiye ba?lamak ok zor gelir insana. Korkularymyzla yzle?mek zorunda kalyryz. Eski sevgilimizi unutmak iin harcady?ymyz zaman ierisinde... Daha ie kapanyk, daha kyrylgan, daha gvensiz ya da daha fkeli oluruz. Tabiri caizse "stten a?zy yanan yo?urdu fleyerek yer" bu szden yola ykarak daha temkinli adymlar ataryz... Yinede bu tedbir alma abamyz bo?unadyr. Hi bir ?eyi ya?amadan nceden bilemeyiz. Bir adamla ya da bir kadynla neler ya?ayaca?ymyzy, kalbimizi nasyl kyraca?y ya da bizi nasyl mutlu edece?i konusunda pe?in hkmler veremeyiz... Sz konusu olan ki?iye kalbimizi aty?ymyzda kanayan yaramyza tuz mu basacak ya da yaralarymyzy saryp bizi tedavimi edecek nceden bilemeyiz. Aklymyzdan olasy tahminlerde bulunup, kar?ymyzdakini yargylamadan tanymaya aly?mak en do?ru karardyr. Yara almamak iin kalbimize duvarlar rmek bir zm de?ildir. Taktikler-stratejiler korunmak amaly da olsa... Bu ?artlar altynda birilerinin gelip bizi anlamasyny ya da sevmesini beklemek, zaman kaybyndan ba?ka bir ?ey olamaz. Henz ili?kinin ba?ynda, ili?kinin gidi?atyna ynelik tahminler yrtp, bir takym nlemler almak, ili?kinin ba?lamadan bitmesine sebep olur... Sevgiye a bir toplum haline geldik birilerine gvenmeye, birilerinin bizi sevmesine ihtiya duyuyoruz. Maalesef sevgilerde ykar ili?kilerine dn?en bir kumar haline geldi. A?k ve sevgide bir risk olmaya ba?lady. E?er yeniden ?yk olmak istiyorsak sonucu ayrylykta olsa, acy ekmek anlamyna da gelse bu riske girmek zorundayyz... Tamamen natrel, maskesiz bir tutum sergilemeli ve kar?ymyzdaki insana kendisinden duygusal alaca?ymyz varmy? gibi yakla?mamalyyyz... Gerek A?ky ya?amak ve kar?ylyksyz sevilmek istiyorsak, ya?adyklarymyzyn nedenlerine ve sonularyna katlanmalyyyz. Kyrylmaktan, incinmek, kaybetmekten korkmadan zgrce ya?amanyn tadyny ykarmalyyyz. Unutmayyn ki Kadyn-erkekte sizin ekti?iniz acylary, hayal kyryklyklaryny ayny lde olmasa da bir zamanlar ya?ady. Bu d?nceyi gz nne alarak kar?ymyzdaki Kadyn-Erkekten ok fazla bir beklenti ierisine girmemeyi aklymyzdan ykarmamalyyyz... Aksi takdirde beklentilerimiz kar?ylanmadyka kendi kendimize kuruntu yapar, kalbimizde ba?kasynyn aamayaca?y yarayy biz kendimiz aaryz...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun