Tüm Kategoriler


Sayfalar

Biz ve Babamyz

ocukken babalarymyzyn sevgisi, hi bir erke?in bize verece?i sevgiyle kyyaslanamazdy. Babalarymyza hep hayran olmu?uzdur. Bizim babalarymyz hep ok iyidir, bizi dvmez, bize kyzmaz, asla annemizi aldatmazdy. ocukken her ?ey daha masumdu, ocuk gzmzle bakty?ymyzda anne-babamyz her zaman di?er anne babalardan hep daha iyi gelirdi.
Bize anlatylan "seni bize leylekler getirdi" hikyesine bile ocuksu bir masumlulukla inanyrdyk. Sonra bunun byle olmady?yny bydke ?rendik.
Bize sylenen masumca bir yalan oldu?unu bildi?imiz iin tek yalanlary bu olarak d?ndk. Ya?adyka daha byk yalanlarla kar?yla?aca?ymyzy nerden bilebilirdik. Byyene kadar hep baba rne?i vardy ve btn erkekleri babamyz kadar iyi, en az babamyz kadar ?efkatli olarak hayal ederdik. Hatta babam gibi biriyle evlenmek istiyorum szlerini ok syk duyardyk.(Kt babalar ve kt ocukluklarda vardyr ama ben iyi babalardan bahsetmeyi tercih ediyorum)Gemi? dnemlerde, erkekler bu kadar syklykla apkynlyk yapmyyorlardy, ?imdi her dakika apkynlyk yapma a?amasyna geldik. Teknoloji ve hayat ?artlary daha ok el veri?li olmaya ba?lady. Eskiden apkynlyk yapmak iin paraya ihtiya vardy. yle gnbirlik gnl ba?lary yoktu. O zamanlarda apkyn adamyn metresi olurdu. apkynly?ynda kuraly adaby-mua?ereti vardy. Hem o dnemler apkynlyk ayyplanylacak bir syfat oldu?u iin gizli sakly yapylyrdy. yle syradan bir insanda yapamazdy zaten...
?imdi bakyyoruz da apkynlyk erkeklerde gurur abidesi haline geldi, ballandyra ballandyra anlatarak ayyp bir ?ey de?il de onur verici bir olay haline geldi...
Annelerimizde, babalarymyzdan kim bilir neler ekti? O zamanyn kadynlary hep iine atar, kimseye bir ?ey sylemez, ocuklaryna belli etmezdi.
Biz hep anne babamyzy mutlu aile tablosu olarak grrdk. ?imdiki kadynlar, kocalaryny if?a etmekte bir sorun grmyorlar. ocuklaryna babalarynyn zampara alkolik ya da v.s oldu?unu syleyebiliyorlar.
Eskiden ili?kilerin bir saygynly?y, kutsally?y, mahremiyeti vardy. Bizler byle bir ortamda yeti?irken bir yanda baba rne?i di?er yanda de?i?en erkek tr arasynda hayal kyrykly?yna u?ramamyz zaten kaynylmazdy. Babamyza benzeyen erkek bulamayaca?ymyzy artyk biliyoruz... Bylesine de?i?en bir toplumda iinde babalyk ruhu baryndyran mertli?ini hala koruyabilen, gerekten baba gibi davranan tm onurlu erkeklerimizin babalar gnn ?imdiden kutluyorum...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun