Tüm Kategoriler


Sayfalar

De?er Bilmek

Hani bir hikye vardyr; Padi?ahla, mr boyunca hi deniz grmemi? bir kle gemiye biner. Kle a?layyp syzlar, tir tir titrer korkusundan ve kimse susturamaz. Gemide bulunan ya?ly bir adam padi?ahyn yanyna gelerek, kleyi susturmanyn bir yolunu bildi?ini syler. Padi?ah "tamam" der. Ya?ly adamyn iste?i zerine kle denize atylyr. Biraz suda bo?u?tuktan sonra tekrar gemiye alynyr ve uslu uslu oturmaya ba?lar. Padi?ah bu i?in hikmetini sorar ya?ly adama. Ya?ly adam; "kle ncesinde suda bo?ulma tehlikesini tatmamy?ty, gemideki gvenli?in ve rahatly?yn farkynda de?ildi" der...
Y?te bizlerde ayny bu hikyede oldu?u gibi bir felaket ve musibetle kar?yla?madan, sahip olduklarymyzyn kyymetini bilmiyoruz. Hepimiz zaman zaman bir ?eylerden ?ikyet ediyoruz. Kimimiz i?inden, kimimiz e?inden, kimi ocuklaryndan, kimi anne ve babasyndan, patronundan, vs... Tm bunlar bizimleyken de?erlerini ok fazla bilmiyoruz. Ne zamanki elimizden uup gidiyorlar, o zaman anlyyoruz aslynda hayatlarymyzda ne denli nemli yer kapladyklaryny... Her yitirilen ?ey birer bo?luk yaratyyor hayatlarymyzda. Sonra bu bo?luklary benzerleriyle doldurmaya abalyyoruz. Oysa ahlanyp vahlanmadan, kaybetmeden, sahipken de?erlerini bilsek daha gzel olmaz my?


Yazar Hakkında

Katre_iMatem
Katre_iMatem

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun