Tüm Kategoriler


Sayfalar

Syrada Bu mu Var?

Bir mail aldym, daha ok taze hemen sizlerle payla?mak istedim. Mslmanlar neden geri? Ysrail neden hep nde, hep lider? Bu konuyu irdelemi?ler. Yazynyn z ?u; Ysrail her trl konuda bizden ilerdeymi?. E?itimleri ara?tyrmacyymy?. Bizde ise ezberci sistem varmy?.
Onlarda bilim adamy doktor, mhendis ki?i ba?yna bizden daha fazla d?yormu?. Her seferinde ?u deniyor Ysrailde ?u Mslmanlarda ?u ve Mslmanlar olduka geride.
Burada Mslmanly?a bir gerilik yaky?tyrylmak isteniyor bence. Ve bizler de buna istemeden alet oluyoruz. Ey benim gzel karde?im, sen aly?tyn da Mslmanlyk sana aly?mamy dedi? Sen ara?tyrdyn da Mslmanlyk sana ara?tyrma my dedi? Sen namusunla her i?ini hakkyyla yaptyn da sana Mslmanlyk yapma my dedi?
Tam tersine Mslmanlyk do?rulu?u, drstl?, aly?mayy temizli?i emreder. Ama biz tembeller i?imize geldi?i kadaryny alyr gerisini duymazdan geliriz. Sonrada Mslmanly?y bilmeden ktleriz. Yslamiyeti adam gibi ya?asak ve ya?atsak zaten Ysrail diye bir sorun ortada olmazdy hatta hibir sorun kalmazdy. Ama ne yazyk ki ierde ve dy?aryda anak yalayycy ok. E bizde Mslmanly?y adam gibi ya?ayamady?ymyza gre.


Yazar Hakkında

mustafa9
MUSTAFA9

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun