Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kalypla?my? Hayatlar

Ynsan kendi hayatyny ya?ar evet, ama insanyn hayatynda ki bazy etkenler insan hayatyny en etkili derece de etkiler. Kimi zaman insan iinden geldi?i gibi ya?asa da bir yerlerde o ya?am tarzy tak diye kilitleniverir. Ynsan hayatyndaki ba?ka etkenler bunu engeller. Hayatymyzda yer alan bazy etkenler bizim iin kimi zaman ok nemli yerler ta?yr, kimi zaman ise olmamasy gerekenler vardyr. ykartmak istesek de ykartamayyz o etkenleri. Bir de ?u var ki; hayatyny belirli bir kalyp ierisinde ya?ayan, o kalyptan ykamayanlar. Kendi iin ya?ayamayan, ya da kendine vakit ayyramayan, sevgisini ya?ayamayan, bazy ?eyleri istedi?i iin de?il de mecbur oldu?u iin ya?ayanlar... Gelelim mecburiyete, insano?lu oldum olasy mecburiyeti sevmez. Bu durum birok insanyn genel yapysynda vardyr. Peki insan mecburiyeti ya?ady?y zaman my daha iyi olur, yoksa iinden geldi?i gibi ya?ady?ynda my daha iyi olur? Bana gre yer yer-zaman zaman insan mecburiyeti ya?ady?ynda daha ok yorulur ve yypranyr. Hayatyny belirli kalyplar ierisinde ya?ayan insanlar fazla huzurlu ve mutlu olamazlar. Kendileri mutlu olamadyklary gibi etrafyndaki insanlary da mutlu edemezler. Mutlu edemedikleri gibi hem kendilerine zararly hem etrafyndakilere zararly bir hale gelir bu ya?am tarzy. Ne iin ya?adyklaryny ne yaptyklaryny ve ne yapacaklaryny bilemezler. Mecburiyet kar?ysynda hayatlary devam ederken asyl hayatlarynda ki nemli olan ?eyleri de gremezler. Zaman akyp gitti?inde ise artyk ok getir ve ne yapylyrsa yapylsyn bir de?eri kalmaz. nemli olan zamanynda o kalyplaryn iine tykylyp kalmamaktyr. Siz bu konuda ne d?nyorsunuz? Hayatynyzy kalyplara takyly kalmadan da ya?amanyz dile?imle...


Yazar Hakkında

AYISIGI
AYISIGI

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun