Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yntihar!

?iddet dedi?imiz kavram iki trldr: 1.Ye dnk. 2.Dy?a dnk. Y?te intihar dedi?imiz kavram ie dnk olanydyr. Ynsan asly oldu?u gibi salt makina de?ildir, hayaty boyunca de?i?ik ruh hallerini yansytan bir canlydyr, bu da zaman gelir ruh hali iyidir ya da an gelir cinnet haline dn?ebilir anlamyna gelmektedir. Yntihar i?te bu anda meydana gelen kendini ldrme yntemine verilen isim. lkeler arasynda Tkiyede son yyllarda belirgin bir arty? var. Geli?mi? lkelerde intihar olaylaryna syk rastlanyyor. Bunun da nedeni refah seviyesinin yksek olmasy, toplumda bireyselcili?in ve egosantrizmin (ben merkezcili?in) artmasy, yardymla?ma, dayany?ma gibi ?eylerin olmayy?y, inan zayyfly?y(zellikle gnmz Hristiyanly?y ruhsal bo?lu?u dolduramamakta) teknolojinin getirdi?i modern a? yalnyzly?yn en nemli nedenleri arasynda. Trkiye de son zamanlarda artmasynyn nedeni ise; aile ii sorunlar, cinsel istismarlyk (ensest ili?kiler), fiziksel ve ruhsal ?iddet-travma vb. Ancak benim zerinde durmak istedi?im neden aslynda inan eksikli?i; maalesef lkemizde intiharlaryn byk o?unlu?u dini bilmeyi?imizden ve ya?amayy?ymyzdan kaynaklanmakta, insnymyz inan eksikli?inden dolayy hem zor durumda, hemde ok abuk lm tercih edebiliyor. Kimi kurtulu? olarak grmekte lm. Allah (cc), Enbiya Suresi 35. ayette ?yle buyurur: "Her canly, lm tadar. Bir deneme olarak sizi hayyrla da, ?erle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize dndrleceksiniz." bu da demek olyor ki hayatta ya?ady?ymyz kolaylyk ve zorluklar birer imtihandyr. "Gzelli?in kyymeti, zorlu?undan gelir" derler Mzikle, uyu?turucuyla, ikiyle, fuhu?la uyutulan genlik dine-inanca uzak kalyyor. Sonra da lm altyn tepside servis ediliyor ve hazin son!


Yazar Hakkında

akabe23
akabe23

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun