Tüm Kategoriler


Sayfalar

zgr Kadynlar

Gnmz kadynlarynyn bu gnlerde bula?ycy hastaly?y yalnyzlyk. Yalnyzly?yn ady son zamanlarda "zgrlk" oldu... zgrl?mz kaybetmemek adyna evlili?e sycak bakmyyor "bekarlyk sultanlyktyr" szn dilimize doluyoruz. Acaba kendimizimi kandyryyoruz yoksa iten ie sycak bir yuvanyn gizli hayalinimi kuruyoruz?
Tek ba?yna sinemaya gitmekten, evde yalnyz kalyp kitap okumaktan, geceleri yalnyz uyumaktan sykylyryz ama belli etmeyiz. Kendimize bile itiraf etmekten ekindi?imiz bir bytkynlyk hissi vardyr iimizde...
Geceleri yalnyz uyumaktan bykty?ymyzda bir sevgili bulabiliriz elbet madem modern a?da a?k yok, ili?ki yok... Gnbirlik e?lenceler, tek gecelik a?klar var bizde erkekler gibi yaparyz... Bu sadece erkeklere has bir zellikmidir neden kadynlarda yapamasyn? Toplumumuzun n yargylary neden kadynlara bu zgrl? vermiyor... Feminizm zgrlkleri hep yanly? anla?ylyr para kazanmayy zgrlk sanaryz para kazandyka gittike erkekle?iriz kadynlyk duygularymyzy unutur unuttuka yalnyz kalyr, yalnyz kaldyka yalnyzly?y kendimize koca yaparyz... nk; yalnyzly?a o kadar aly?my?yzdyr ki kontroln elimizde oldu?unu d?nrz...
Aslynda iten ie bir ili?ki isteriz ama gururumuza yediremeyiz ba?arysyzlyklarymyzy kabul etmeyiz suu hep erkeklere ataryz... Aslynda ya biz yanly? adama a?yk oluruz yada bizi seven baska bir adamy gereksiz, sama sapan sebeplerden elimizin tersi ile iteriz. Bunun iten ie do?ru oldu?unu bilsekte kabul etmeyiz...
Tek ba?yna sorunlaryn stesinden gelmenin kolay oldu?unu d?nr, ikili bir ili?kide meydana gelecek sorunlarla yzle?mekten kaaryz... Aslynda bir ili?ki isteriz ama hep bahanlerimiz vardyr. Bizim bile do?ru oldu?una inanmady?ymyz bahanelerin ba?kalarynyn inanmasyny bekleriz...
Biz Milenyum a?ynyn kadynlaryyyz... Biz koca kahry ekemeyiz, artyk paramyzy kendimiz kazanyyor erkekler kadar maddi zgrl?mze d?knz, hayatymyzy kendimiz ynetiyor kontrol elimizde tutuyoruz asla bir erke?e muhta de?iliz...
Acaba bu saydyklarym ne kadar do?ru? Korkarym bu bahanelere sy?yndyka yalnyz kalmaktan, kadynly?ymyzyn tadyny ykaramadan yalnyzly?ymyzyn sessizli?inde kaybolup gidece?iz...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun