Tüm Kategoriler


Sayfalar

Toplumda Kadyn Olmak

Pek Trk filmi izlemem ama TVde eski Trk filmlerinden biri gzme ili?ti. Konusu yine fedakrlyk yapmasy gereken bir kadyn ve ya?adyklaryydy Filmin sonunda her zamanki gibi kafamda birok soru i?areti olu?tu. Neden filmlerde ve reel ya?antymyzda hep kadynlar fedakrlyk yapmaktalar? Atalarymyz neden o?lunu de?il de, kyzyny dvmeyen dizini dver! demi?? Bu yazyyy okuyan erkek yelerimiz bizler de para kazanyyoruz, evi geindiriyoruz diye d?neceklerini tahmin ediyorum fakat benim anlatmak istedi?im farkly bir ?ey.
Toplumsal ili?kiler ve kltrel sreler iinde sinema bize ne kadar sanal bir dnya sunsa da toplumsal ili?kilerden ba?ymsyz de?ildir.
Sinema sektr toplumdan etkilenirken di?er taraftan da izleyici sinemada yaratylan imge ile zle?tirildi?i iin ki?ileri ve toplumu etkiler. Trk sinemasynda ilk dnemlerden itibaren erke?in kadyna stnl? i?lenmi?tir. Buna kar?ylyk kadynyn erke?ine kar?y sevgisinin azalmasy, depresyon, aldatma en nemlisi de bo?anma gibi olgular filmlerde bilinli olarak gz ardy edilmi?tir. Kadyn karakterinin ba?yna gelenler, korkun ve acyklydyr ama kadyny kadyn yapanda bu korkunluklara gerekti?inde boyun e?meyip kt ko?ulara ra?men fedakrlyk yapabilmesidir. Ve sadakatle erke?ini beklemesi olmalydyr. Kadyn e?er ok byk yanly?lyk yapmamy?sa bu iffetli oldu?u anlamy ta?yr. Ve filmin sonunda iyi kadyn mutlu sona ula?yr, kt kadyn ise cezalandyrylyr. Gerek hayata da bu yansymy?tyr; Birey ve toplum olarak gerekeni yapmayyp, Allaha havale etmeyi bizlere Ye?ilam kltr empoze etmi?tir diyebilir miyiz?Yazar Hakkında

jasmin
jasmin

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun