Tüm Kategoriler


Sayfalar

Herkesin Hesaby Kendine

Bugnlerde aklymda bin bir e?it d?nce dolanyyor... Ne zaman kafam kary?yk olsa aklymyn oyunlary devreye girer. Her ?eyden, herkesten kamak isterim ama hi bir zaman kamak zm olmamy?tyr... Depresyona girmek, kendini byrakmak, sorumluluklardan kamak bir lkstr. Bu lks kullanmanyz iin arkanyzy derleyip toparlayan birilerinin oldu?undan emin olmalysynyz. E?er yok ise gl olmak zorundasynyz... Her sorundan byktym deyip bo? vermek, suu ba?kalarynyn zerine atmak, sorumluluk almamak insanyn kendisine yapaca?y ktlkten ba?ka bir ?ey olamaz ama isteyen bu lks sonuna kadar kullanabilir... Sihirli bir de?ne?in bize dokunup ya?adyklarymyzy de?i?tirme ihtimali olmady?yna gre i? yine bize d?yor... Ynsan nce kendisiyle hesapla?maly, hatalaryny grmeli, de?i?mesi gerekiyorsa de?i?meye aly?malydyr. Ba?ymyza her ne geliyorsa hayatymyzda yapty?ymyz tercih ve seimlerimizin toplamyndan geliyor. Btn tercih ve seimlerimiz hayatymyzyn birer halkasyny olu?turuyor... Birilerine kyzgynsanyz zm bulmaly, neden-niin sorularyny kendinize sormalysynyz... ?u anda bulundu?unuz noktaya nasyl geldi?inizi oturup d?nmeli, ba?kalaryndan nce kendinizi yargylamalysynyz... nk bir insanyn kendisine yapaca?y iyili?inde, ktl?nde synyry yoktur. Unutmayyn her insan kendisinden sorumludur ve herkesin hesaby kendisiyledir; sadece kendisine hesap verir ba?kalaryna de?il...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun