Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kalp-Mantyk Sava?y: Kararsyzlyk

Hayatymyzyn hemen hemen her a?amasynda bazy kararlar almak zorunda kalyryz. Biz bu kararlary alyrken ya manty?ymyzyn sesini dinleriz ya da kalbimizin sesine kulak veririz. Bazen de hi bir ?ey yapmadan her ?eyin kendili?inden olmasyny bekleriz... Di?er yandan da kaderin a?laryny rmesi var; hi beklenmedik bir anda kendimizi bamba?ka olaylaryn iinde buluruz... Mantyk ve kalp hi bir zaman ayny dili konu?maz. Birinin yapma dedi?ini di?eri inat edercesine yap der. Birbirlerinden gece ve gndz kadar farkly; "mantyk" buz gibi so?uk, "kalp" ate? kadar sycaktyr... Bazen hangisini dinleyece?imizi ?a?yryp kararsyz kalyryz. Aldy?ymyz kararlardan zaman zaman pi?man oluruz... Ne vardy sanki mantyk ve kalp ayny dili konu?saydy? Ayny dili konu?tuklaryny varsayarsak; hayatymyz daha my kolay olurdu, aksi takdirde sykycy ve monoton bir hal mi alyrdy? ?yle bir tahminde bulunsak; mantyk ve kalp ayny dili konu?mu? olsaydy ne olurdu? Bence karar vermek iin harcady?ymyz zamandan tasarruf etmi? olur, ke?kelerimizi ve pi?manlyklarymyzy minimum seviyeye indirgemi? olurduk... Bir de karar vermek iin d?nd?mz uykusuz gecelerden ve ba? a?rylaryndan da az da olsa kurtulurduk... Benim iin kararsyz kalmak en kt ?ey. ?u anda manty?ymyn ve kalbimin tam ortasynda piyonum; ikisine de kulaklarymy tykadym... Yimdeki sesin volmn kystym... Hangisini dinlersem dinleyim; ya ?ah-mat olaca?ym ya da myzykylyk yapyp sil ba?tan yapaca?ym...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun