Tüm Kategoriler


Sayfalar

Milenyum a?y Yli?kileri

Gnmz ko?ullarynda ili?kilerin ne kadar bozuldu?unu gz nne alyrsak, zellikle byk ?ehirlerde ya?ayan, aly?an, bekr, kendi hayatynyn iplerini elinde tutan ve cinsel olarak aktif kadynlaryn ili?ki sayysy da fazla oluyor... Romantizmin olmady?y ?ehir ili?kilerinde tek gecelik ili?kiler, sevi?melerde ola?an hale geldi... ?imdiki genlerin bizim anne babalarymyzyn zamanyndan daha rahat byyor. En azyndan erkek arkada?y olmasy ceza almasyna ya da dayak yemesine sebep de?il. Burada herkesi zan altyna almyyorum ama bu bir gerek; eskiye nazaran genlik daha rahat ko?ullarda yeti?iyor. Eskiden baba korkusu, namus lekesi, aile kavramy bizi frenleyen unsurlardy ?imdide vardyr ama eskisi kadar de?il... E?inden bo?anyp anne babasynyn yanyna dnen kadynlaryn sayysy gittike azaldy, kendi ayaklarynyn zerinde duran ayry evde ya?ayan kadynlarymyzyn sayysy fazlala?ty. Eskiden bo?anan kadynlaryn erkekleri ba?tan ykarmasyndan korkan mahalle halkynyn ayaklanma devri oktan kapandy...
Acaba kocalaryny kyskanan kadynlar my istemiyordu ya da erkekler ba?tan ykarylmaktan my korkuyorlardy? Bence erkeklerin hite rahatsyz olaca?yny sanmyyorum... Eskiden mutsuz evlili?inden kurtulmak iin kocasyndan bo?anmaya cesaret eden kadynlary kt kadyn olarak nitelendiren toplumumuz, artyk sayysy takip edilemeyecek oklu ili?kilere hyzly gei? yapty. Cinsellik ayyp olmaktan ykty, sevi?mek ihtiya hale geldi... Bu durumu iine sindiremeyen insanlarymyz var, onlara da hak vermemek elde de?il... Cinsel zgrlklerini dibine kadar kullanan kadynlarymyza, acaba ka erkek, ok erkektir ya da zgrlk cinsel anlamda my tavan yapar? diye sormak gerekir...Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun