Tüm Kategoriler


Sayfalar

D?sel Duygular

Bastyrylmy?, gizlenmi?, ya?anmamy? yarym kalmy? duygularyn ardyndan sessiz d?ncelere dalmaktan, hayal kurmaktan en olmadyk fantezileri d?nmekten vazgemi?im. Acynyn kalbimi syzlatty?y, ke?kelerin ardyndan belkileri kovalamaktan yorulmu?um. Seni unuttu?umu anlatmaya aly?yrken yazdy?ym bu cmleler bile seni hatyrlady?ymyn ispaty de?il mi? Ke?ke iimde kopan fyrtynalara kar?y gelmeden rzgryma kapylyp gitseydik, birbirimizi kaybetmeden sessiz y?lyklarda kaybolabilseydik... Ben aslynda seni unutmadym, sadece kontrol elime aldym artyk seni d?nmek istedi?im anlarda aklyma geliyorsun. Anlyk duygularymyn bir parasy olarak, aklymyn ve kalbimin sana verdi?i rol oynuyor, repli?ini tamamlayyp gidiyorsun. Bu gitmeler de bitecek bir gn biliyorum sen benden tamamen gitmeden seni hatyrlady?ym her an iin hayallerime bir ke?ke daha ekleyece?im. Elbet "ke?ke"lerinde zamany gelince bitecek ?imdilik sadece o zamany bekliyorum... Yinde "belki" cmlesi geen ba?ka acylarda, ba?ka duygularda, ba?ka tatlarda bulu?uruz kim bilir?


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun