Tüm Kategoriler


Sayfalar

Cevapsyz Sorular

Bir insanyn ikilemde kalmasynyn ya da bir insana ba?ymly kalmasynyn unsurlaryndan biri muhakkak ki kafasyndaki cevaplanmamy? sorulardyr. "Neden acaba?" sorusu beynimizi btnyle me?gul eder ve kar?ymyzdaki ki?iden bu sorunun cevabyny alana kadar da iimiz rahat etmez ve bizi srekli rahatsyz eder... e?itli teorilerde bulunur, varsayymlar zerinde kafa yoraryz. Sonuta her ?ey varsayymdyr bir sonuca ula?tyrmaz sadece beyinsel ve ruhsal olarak yorgunluk srecini devam ettirir... Merak etti?imiz soruyu ya da sorunu do?ru zamanda, do?ru slupta sordu?umuzda belki de ikilemde kaldy?ymyz konu hakkynda merak etti?imiz cevaby alabiliriz ve elbette cevap alamama gibi bir durumla da kar?yla?abiliriz. Kar?ymyzdaki insanyn bizim cevaby duymaya hazyr olmady?ymyzdan ya da gerekten syleme ihtiyacy duymady?yndan sorularymyz cevapsyz kalabilir. Hayatymyza ivi gibi saplanmy? sorulary d?nerek zaman kaybetmemeli, kendimizi daha fazla yormadan hyrpalamadan, hyrsymyzyn bizi esir almasyna izin vermemeliyiz... Her sorunun bir cevaby oldu?unu d?nerek, illa bir cevap alaca?ym diye diretmemiz bo?a krek sallamaktan ba?ka bir ?ey de?ildir. Neticede hayatta " yanly? bir do?ruyu gtrmyor" Neden, cevaplaryn pe?ine d?elim? Varsyn hayat bize oyun oynasyn, cevapsyz sorular sorsun... Ben cevaplanmamy? sorulary sormaktan vazgetim, hyrslarymy trpledim, hayat biz istesek de istemesek de kaldy?y yerden devam ediyor, etmeli de...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun