Tüm Kategoriler


Sayfalar

lme Be? Kala-3

Artyk saniyeler sayylyr Son bir cmleyi sylemeye g yetmez ykmaz o son cmle bir trl, ykamaz... Ayrylyk vakti gelmi?tir artyk, yapacak bir ?ey yoktur. Kalmasy iin btn gcnzle mcadele edersiniz, dua edersiniz giden iin. "Gitme" dersiniz, defalarca; "gitme, gitme..." Oysaki hayatynyz boyunca iinizde mahkm etmi?sinizdir o tek cmleyi, ay?a ykartmamy?synyzdyr... Syleyememi?sinizdir iinizden geen btn gzel olan ne varsa. Ay?a ykaryldy?ynda ise i? i?ten oktan gemi?tir artyk bir anlamy yoktur. Gidenin gidi?ini izlemekten ba?ka hibir ?ey gelmez elden. Gitmek zorundadyr giden. Yine de "gitme" der geride kalan haykyryrcasyna... Son bir cmleye koyulan nokta gibi, hayatyn son cmlesi de lmle noktalanyr. aresizce bakylyr gidenin arkasyndan. Dn? yoktur gidenin, koca bir bo?luk byrakyr arkada giderken. Olumsuz cmlelerin ba?langycyny da ba?latyr giderken. Bitmek tkenmek bilmeyen soru cmleleri hazyrlanyr sonrasynda... Biraz daha kalsyn istenir ama kalamaz artyk, son saniyelerini ya?ar giden. Kara bulutlar kaplar etrafy birden bire... Hyryn dalgalaryn esiri olur geride kalanlar. Savrulur oradan oraya. Dipsiz kuyulara mahkmiyet ba?lar. Bilinmez bir acy saplanyr yreklere, can yakycy hznler kaplar her bir yany. Ayrylyk zamany gelmi?tir artyk, elden hi bir ?ey gelmez gidenin gidi?ini izlemekten ba?ka. Gzya?lary konu?ur artyk lme be? kala...


Yazar Hakkında

AYISIGI
AYISIGI

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun