Tüm Kategoriler


Sayfalar

?iddete Hayyr!

Dn, yani 25 Kasym 2010 Kadyna Ynelik ?iddetle Mcadele Gn idi. Sizi bilmiyorum ama ben bugn ?rendim, dolayysy ile bu konuyu ele almayy ?iddet grm? btn kadynlarymyza bor olarak bildim. Her kadyn annedir ya da anne adayydyr ve bizim dnyaya getirdi?imiz ?ehzade gibi grp bytt?mz, el stnde tuttu?umuz, soyumuz yrsn diye o?u zaman toz kondurmady?ymyz erkek evlatlarymyz... Gn geliyor kadynlara el kaldyryyor, ?iddet uyguluyor, hor gryor, eziyor. Yeti?tirdi?imiz her evlat bizim eserimizdir... Kocamyzdan, erkek arkada?ymyzdan, sevgilimizden, abilerimizden grerek ?ikayet etti?imiz davrany?lary ocuklarymyz da ba?kalaryna ya?atyyor ya da ya?yyor... Bazy kadynlarymyz kocam "dver de-sever de" manty?yyla yola ykarak grdkleri ?iddeti normal kar?ylyyor. Sevgilisinden dayak yiyip "aslynda beni sevdi?inden dvyor" diyen gen kyzlarymyzyn ve bu ?ekilde d?nen bekar-evli kadynlarymyzyn artyk bu piskolojiden bir an nce kurtulup, gerekleri grmeleri ?iddetin sevgi ile alakasy olmady?yny anlamalary gerekiyor. Okumu?u, cahili, gzeli, irkini, evlisi, bekary, nls-nsz, hi bir ayyrym olmadan pek ok kadyn ?iddet gryor. Hi bir ?iddet e?ilimi sevgi gstergesi de?ildir. Seven insan sevdi?ini incitmekten korkan insandyr... E?er trl bahaneler arkasyna gizlenerek ?iddet dolu bir ili?kinin iinde var olmaya devam ediyorsanyz, siz de en az size ?iddet uygulayan insan kadar yanly? bir piskoloji iindesiniz. Bunu kendinize yapmayyn ve yaptyrmayyn. Yardym isteyin, dayak yedim diye utanyp sykylmayyn. Size yardym edecek insanlara derdinizi anlatyn. Byrakyn size ?iddet uygalayan insan utansyn... Kadynlarymyza kt davranan, ?iddet uygulayan, hor gren, a?a?ylayan tm erkeklerimizin aklynyn ba?yna gelmesini, annelerinin de bir kadyn oldu?unu hatyrlamalaryny istiyorum...


Yazar Hakkında

ALEYNA
ALEYNA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun