Tüm Kategoriler


Sayfalar

A?ure Gn

Yce Allah bizlere o kadar byk ve gzel nimetler vermi? ki... Bu gzel, byk nimetlerin yanynda nemli ve gzel gnleri de bah?etmi?tir. O nemli gnlerden bir tanesi de "A?ure Gn". Her ne yaparsak yapalym Yce Allah bizlerden gzelliklerini hi esirgemiyor. Yeter ki bu gzellikleri grp bilincinde olalym. Her ay, her gn Allahyn ayydyr, fakat bunun dy?ynda en nemli olan aylar ve gnler vardyr. O nemli olan ay ve gnlerden bir tanesi de iinde bulunmu? oldu?umuz Allahyn ayy olan Muharrem Ayy ve bgn olan A?ure Gndr. Muharrem Ayy ise bollu?un ve bereketin ok oldu?u bir ay olarak bilinir. A?ure Gnne bu ismin verilmesinin sebebi; Cenab-y Hak bu gnde on peygamberine on de?i?ik ikram ve ihsan nasip etmi?: 1. Allah, Hz. Musa (a.s.)`a; ?ure Gnnde bir mucize ihsan etmi?, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gmm?tr. 2. Hz. Nuh (a.s.); gemisini Cdi Da?y`nyn zerine ?ure Gnnde demirlemi?tir. 3. Hz. Yunus (a.s.); baly?yn karnyndan ?ure Gn kurtulmu?tur. 4. Hz. dem (a.s.); tevbesi ?ure Gn kabul edilmi?tir. 5. Hz. Yusuf; karde?lerinin atmy? oldu?u kuyudan ?ure Gn ykarylmy?tyr. 6. Hz. Ysa (a-s.); o gn dnyaya gelmi? ve o gn semya ykseltilmi?tir. 7. Hz. Davud (a.s.); tevbesi o gn kabul edilmi?tir. 8. Hz. Ybrahim (a.s.)`yn o?lu Hz. Ysmail o gn do?mu?tur. 9. Hz. Yakub (a.s.)`yn, o?lu Hz. Yusuf`un hasretinden dolayy kapanan gzleri o gn grmeye ba?lamy?tyr. 10. Hz. Eyyb (a.s.); hastaly?yndan o gn ?ifaya kavu?mu?tur. Ve daha birok zellikler bu gnn iinde yer almaktadyr... Bu gnn fazileti de ok byktr. Allahyn kapylary her zaman ayktyr biz kullaryna. Yeter ki gitmesini bilelim, grmesini bilelim. nemli olan bu ayy, bu gnleri ve bize bah?edilen ba?ka gnleri gzel bir ?ekilde geirmemiz dile?imle.


Yazar Hakkında

AYISIGI
AYISIGI

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun