Tüm Kategoriler


Sayfalar

Her Kelime Bir Ya?am

Her gn yeni bir kelimeyi ya?yyoruz. Yyllaryn a?yrly?y altynda de?il kelimelerin anlamlarynda bo?uluyoruz. A?k, para, do?ru, yanly?, farkyndalyk, itibar, saygy, ko?mak, tkezlemek, d?mek, a?lamak, kyzmak, ?evkat Her gne yeni bir kelime, her gne yeni bir ya?am. Mutlu olmak iin ok bilmeyeceksin. ok bilmek ok kelime ya?amak demek. ok kelime ya?amak ok hayal kyrykly?y... Ama ?u da bir gerektir ki d?meden ayakta durmanyn hazzyny hissedemezsin. E?er kanayan dizine ra?men yine de kalkmak iin u?ra?yyorsan ba?arydyr. Ba?armayy da ?reneceksin. Ancak ba?ary srekli de?ildir her ?ey gibi. Tkezleyeceksin, bunun da ne demek oldu?unu greceksin. Ya?ayacaksyn kelimeyi, kalbin kyrylacak a?layacaksyn. Yhanetin ne demek oldu?unu anlayacaksyn. ok bilmek ok ?ey gtrecek senden. Gtrd?nde eksileceksin. Eksikli?in ne oldu?unu ya?ayacaksyn. Kendini kaosun iinde bulacaksyn. ykmaza girmek neymi? ?reneceksin o zaman. Bazen kalbinin yerinden fyrlayacakmy? gibi atty?yny hissedeceksin. Durup dururken yznn kyzardy?yny elinin aya?ynyn birbirine dolandy?yny anlayacaksyn. Bunun a?k oldu?unu sonradan ?reneceksin. Ya?ayacaksyn... Bazen bilmek gzeldir ama bazen. Ayryly?y da ?renirsin ok gemeden, zlemleri ya?arsyn. Sonra kavu?manyn mutlulu?una erersin. Yyllar getike ok kelime ?renirsin, ok kelime ya?arsyn. ?rendiklerinin altynda ezilirsin Gcn varsa tm a?yrlyklary atarsyn bir kenara ve yeniden ya?arsyn kelimeleri


Yazar Hakkında

bisrev
bisrev

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun