Tüm Kategoriler


Sayfalar

Adyny Sen Koy

Her ?eyin ba?y ve sonu oldu?u gibi gnlerimiz de her gn ba?lyyor ve bitiyor. Y?te ?imdi koltu?uma oturdum. Arkama yaslandym, yanymda sycak iece?im ve yazyyorum Evet, bir gn daha bitiriyorum. Camdan dy?ary bakty?ymda batan gne?i grebiliyorum. Bugn de bana veda ediyor. Huzurluyum hem de ok huzurluyum Halime her gn ?krediyorum. Yorgun gzlerim, kalbim ve beynim var. Ama artyk kendimi tamamlady?ymy hissediyorum. O sonsuz sorularym; Neden?, Niin? ve Ne zaman? artyk cevaplaryny bulmu?lar. Kafamda ne soru i?aretleri kalmy?, ne de arkamda yarym kalmy?lyk var... Artyk her ?ey tamam ve ben gne?in baty?yny koltu?umda ok huzurlu izliyorum. Gereksiz kovalamacalar pe?inde olan ok fazla insan var. Her gn bir ten kokusu fazla alabilmek, parasyna bir syfyr daha koyabilmek ve kendisine sava? aanlar var. Zeksyny kanytlamayabilmek iin, ko?an insanlar var evremde Oradan oraya srkleniyorlar Sanki film izliyorum. Garip bir ?ekilde ok uza?ym hayata D?ncelerimi syledi?im herkes, sanki ba?ka bir boyutta benimle. Ancak birde bazylary var ki, batan gne? dedi?imde glmeye ba?lyyorlar. Onlara ok ters geliyorum. Deliymi?im gibi bakyyorlar bana, bu beni rahatsyz etmiyor... Sadece anlamamalaryna ?a?yyorum! Ya da bazylary ykyp beni ok kibirli ve egoist zannediyor. Hlbuki kalbimi ayp baksalar onlar kadar insan oldu?umu anlayacaklar. Genelde byle yapan insanlaryn, kendisiyle ve fikirleriyle sorunlary oldu?unu gryorum. Onlaryn hayatta yaptyklaryndan pi?man olduklaryny gryorum. Ama yapmayy sevdikleri iin byrakamayyp, devam ettiklerini ve yinede ilerinin bir k?esinde kendileriyle sava?tyklaryny, srekli hayatta anlam aramaya aly?tyklaryny gryorum. Ancak kendileri bile bir sre sonra bu arayy?tan yorulup, hayaty sorgulamayan ve varym diyebilmek iin her ?eyi d?nyormu? taklidi yapyp, her yerde e?lenmeye aly?an tipler oluyorlar. Sevmiyorum insanlaryn bu tarz tutumunu. Aman ya! dedi?imiz zamanlar tabi ki hepimizin oluyor. Ancak onlar o kadar kaptyrmy?lar ki kendilerini; korkar ve sava?yr olmu?lar kendileriyle... Neyse! Ne diyelim, insanlar e?it e?it Belki dnem bana deli, onlara da veli adyny koymu?tur. Belki akyllylar eli?kide kalmy?, aptallar kendinden emin olmu?tur. Kalyplara takylmyyorum. Ben koltu?umda rahat bir ?ekilde, birbirini kovalayan bulutlary izlemeyi ok seviyorum


Yazar Hakkında

kuja
kuja

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun