Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ey Ynsan!

Sykyntylaryndan ve iinde bulundu?u durumdan bunalan insana hitaben diyor ki yce Yaradan; Biz, insana kaldyramayaca?y ykten fazlasyny vermeyiz... E?er iinde bulundu?un durumdan kurtulacak ve feraha erecek bir yol bulamyyorsan bil ki kendini zayyflatmy?syn demektir. Ynsan bir noktada mutlak acizdir, asla inanmadan yapamaz... Hindistanda bir kadyn grdm bir tas st getirdi, sokak ortasyna koydu tasyn etrafyna toplanan fareler st ierken, kadynda farelerle st imeye ba?lady ve bunlar benim tanrylarym dedi... Bu manzara kar?ysynda binlerce defa ?krettim, dinime ve inancyma. Ynsanyn do?asyna inersek, insanda mutlak bir tapma arzusu ve ihtiyacy var. rnek olarak Hindistanda bin tanry vardyr... So?andan fareye her ?eye tapabiliyorlar. Buradan yola ykarak ?kretmeli ve ya?am mcadelemizden kopmamalyyyz. Yinizde bulundu?unuz durum ok ve ok sykyntyly olabilir, bir ka gn nce lks bir arabasy olmady?y iin dertlenen bir arkada?yma ?u teklifi yaptym; Nedir istedi?in aracyn fiyaty? Yki yz bin lira my? Ver sol kolunu ya da sa? gzn alayym sana o aracy! durdu, d?nd ve seni anladym dedi. Arkada?lar dnyanyn en ?erefli canlylary olarak bu aciz tavyrlar ne diye Bu pi?manlyklar, bu kederler... ?kretmek ve hayata ba?lanmak lazym. D?n bir kere, iki yz elli milyon spermden birisin, sen seilmi? olansyn, asla tesadf de?ilsin. Daha ne anlatayym ki... stadyn bu konuyla alakaly ok gzel bir cmlesiyle yazymy kapatyyorum; Yanly? inan do?ru inansyzlyktan iyidir


Yazar Hakkında

adam
adam

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun