Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ben Kimim?

Ben kim miyim? Ben de senin kadar insanym, lkemin herhangi bir ?ehrinde, hayatyn trl trl oyunlary ve tatlaryyla, kimi zaman yanly?lara sarylmy?, kimi zaman do?rular u?runda sava?my? biriyim. Belki de kendimdeki tek artym, yapty?ym yanly?lary fark edebilmek ve dzeltmeye aly?maktyr. Ben sevginin blnmezli?i ve kyrylmazly?yna inananym. Seviyorum deyip ayrylanlaryn lanetlendi?ine inanan, a?zyndan ykan szlerin pe?inde zarar grene kadar ko?anym. Neden mi srekli yazyyorum? Ben canyndan ok sevdiklerinin, sevgisizli?ine maruz kalmy?, sevgiye muhta kalmy? biriyim. Ben yanly?lar yapmy? yanly?laryndan sonra do?rulary grm? biriyim, karanlyk so?uklarda, yalnyz ya?amy? biriyim. ?imdi artyk deneme beni, ben de sevgiye ihtiya duyan, kar?y cinsime kar?y zayyf olanym. ?imdi deneme beni Ben de ilgi grmeyi arzulayan, akylly olmayy umut edenim. ?imdi ltfen u?ra?ma bo?una, bak merak etmen gereken bir ?ey kalmady hakkymda. Ben de senin kadar insanym ve yazmaya a?y?ym. Ne bir beklentim var, ne de ykarym. Ama senden tek bir farkym var; ben aklyma takylanlary ayka yazarym, sen ise saklamba oynarsyn.


Yazar Hakkında

kuja
kuja

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun