Tüm Kategoriler


Sayfalar

Akylly Tercih

Son zamanlarda devlet kapysynda i? bekleyenlerin gndeminde olan K.P.S.S.(Kamu Personeli Synavy)de kimse d?k puan aldym diye zlmesin. Yksek puan alanlar da kesin bir yerlere yerle?irim diye umuda kapylmasyn. Burada en nemli etken ?udur; do?ru ve mantykly tercih yapmak. Bakyn 90 puana yakyn alyp yerle?emeyen aday oldu?u gibi 40 puan alyp devlet memuru olan adaylar da var. Nasyl oluyor bu i?? Kesin bu i?te torpil vardyr diye olaya n yargyyla yakla?acaksynyz Ama de?il. Size bir rnek vermek istiyorum. Bakyn, tercih kylavuzunda Ankara-ankayada bir(1) tane memur ay?y gzkyor. Tercih formunda da yayynlanyyor ama i?in garip yn orasy kesin dolar d?ncesi ile kimse o blm tercih etmiyor. Adaylar daha fazla ?ansa sahip olmak iin Do?uya tercih yapyyor. Herkes byle d?nnce Do?u tercihleri kontenjanyn ok ok zerine ykyyor. Haliyle yerle?tirilme ?ansy da azalmy? oluyor. 40 puan alan aday ise nasyl olsa yerle?emeyece?im d?ncesiyle rastgele o, bir(1) kontenjanly blme ba?vuru yapyyor. Kendisinden ba?ka kimsenin tercih etmemesinden dolayy tercihi kabul oluyor ve devlet memuru oluyor. Tabi bu vatanda? bilinli yapmyyor, olay farkynda olmadan geli?iyor. ?imdi arkada?lar nerim ?udur; herkes bilinli ve dzgn tercih yapsyn. Ben kendi ?ahsym adyna detayly d?nerek iki gn u?ra?tym. Size iki gn u?ra?yn demiyorum rastgele hyzly hyzly ve ykseklere kapylarak tercih yapmayyn diyorum... Hepiniz iin hayyrlysy ne ise o olsun. Unutmayyn ki kimin kysmeti neredeyse oraya gider. Mesela ?yle d?nelim; Trkiyede sadece bir memur alynacak ve ba?vuru iki milyon ki?i. E?er vatanda? Mehmetin ryzky orasyysa bir ?ekilde vatanda? Mehmet oraya memur olarak atanyr ve ryzkyny oradan kazanyr...


Yazar Hakkında

FARUK
FARUK

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun