Tüm Kategoriler


Sayfalar

Osmanlyda Harem

Bu aralar popler bir konu ama ilgintir neredeyse hi bilgi yok haremle ilgili. nk mahremiyet kabul edilmi? ve do?ru dzgn kimse grememi? haremleri. Kysaca harem; tek idarecisinin Valide Sultan oldu?u(yani padi?ahyn annesi) kendisine ait, padi?ahyn bile bozamady?y ok kesin ve katy kurallary bulunan yzlerce gen kyzyn, dnemin ilim anlayy?yna gre en iyi e?itimi aldy?y, nihayetinde de devletin nemli kademesindeki grevlilerle evlendirilerek teliyle-duva?yyla-eyizi ile gnderildi?i bir bayanlar mektebi. yle ki aileler hareme kyzlaryny setirebilmek iin gnmz .S.S. synavlaryna hazyrlar gibi kyzlaryny hazyrlamy?lar. Musikiden tutunda, yabancy dil ve mtercim tercmanlyk e?itimine, grsel sanatlar ve dini e?itimin yanynda mspet ilimlerinde verildi?i bir e?itim kurumu harem. Padi?ahlaryn e?itildi?i, Enderunlar gibi yani... Dizilerdeki gibi Kanuninin istedi?iyle gnl e?lendirdi?i masallaryny uyduranlar da batyly eliler. Haremin gizlili?i celp etmi? adamlary, onlar da fantezilerini aktarmy?lar. I.Ahmet dneminde saraya gizlice girdi?ini iddia eden Venedik elisi Ottavinano, ancak Revan Kasrynyn nndeki havuza kadar olan yerleri grebildi?ini syledikten sonra padi?ahyn odasyndaki cariyesiyle nasyl ili?ki kurdu?unu detaylaryyla anlatmakta. Nasyl bir gr? aysy varsa artyk(!) kasryn oradan grm? her ?eyi. Bugn muhte?em rezilli?i efendim, biz grdk de yaptyk diyenler gibi. Tabi hak vermek lazym hayatlary yemek imek ve cinsellik olanlar ancak bunu syler. Onlar iin tarihi gereklerin ne nemi var ?unu da belirtelim; anlatyldy?y gibi padi?ah haremin bulundu?u yerden geerken bir cariyenin padi?ahyn arkasyndan kyrk yyllyk ahbaby gibi Sleyman dedi?i grlm? ?ey de?il. yle ki nceden haber verilir kapylar kapatylyrdy. Olur da yanly?lykla padi?ah geerken nne cariye ykarsa cezalandyrylyrdy. Avrupaly elilerin e?lerinin cariyelik kurumuna hayranly?yny da syleyelim yeri gelmi?ken. Bizler kadyna de?er verirken onlar kadynlar ?eytanyn askeridir diye en kk hatalarynda kadynlary dini bir vecibe grp diri diri yakyyorlardy.


Yazar Hakkında

akabe23
akabe23

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun