Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ynan ve Ya?am

1994 senesinde bir rahatsyzlyk geirdim; ne oldu?unu anlayamadyklary iin bir dolu tedavi uygulandy ve bir sr hastane gezdim. Sa? batynda(kasy?a yakyn bir blge) sebebi bilinmeyen bir sancy fakat hala aklyma geldike tylerim rperiyor ok ktyd. Ailem maddi anlamda bitmi?ti O hastalyk mahvetmi?ti bizi, uygulanan tedaviler tamamen yan etki yapty sa? tarafym fel oldu. Srnerek yrdm, ykty?ym insan beni byrakty Ailem yanyma giriyor a?lamamak iin kar?ylykly susuyorduk. Ben otuz kiloya d?tm, annem pamu?u ste batyryp dudaklarymdan akytyyordu, ben yle besleniyordum
Yapylan tedavinin yanly? oldu?unu ve ameliyat olmam gerekti?ini sylediler. Fakat bu sefer de narkoz alma ?ansym yoktu. nk kilom ok d?kt. Ben tam yedi kere ameliyat oldum; ne narkoz ne de lokal anestezi hi biri olmadan. Ba?yra ba?yra, le le
Son ameliyatymy olmak istemedim, dayanamyyordum. Omuzlarymdaki kaslar ekiliyordu ne?ter acysyndan. Karar verdim k?ydymy imzaladym ve ya?ama ?ansymyn olmady?yny sylediler. Sonra annem girdi odama; yapma bunu da ol, ke?ke dedirtme bize, bu ameliyaty olsaydy belki ya?ardy dedirtme! diyerek a?lady. Dayanamadym ve kabul ettim.
Doktor yanyma gelip; bak kyzym zor biliyorum ama bunu yapmalyyyz. ?imdi ya bu masadan kalkamayacaksyn ya da kalkynca her ?eye hazyrlykly olacaksyn dedi. O an d?ndklerimi anlatmama imkn yok zaten Ben yedinci ameliyaty oldum Di?er altysynda hi baygynlyk geirmedim ama bu son oldu?umda acydan bayylmy?ym Gzlerimi aty?ymda ilgin bir ?ekilde kendimi do?um masasynda gryorum Ye?il pazen bir battaniyeye saryly bir erkek ocuk veriyorlar elime, typky bana benziyor...
Uyandym, aradan yyllar geti ya?adym, lmedim. Ylahi yaradan bana bir ?ans daha vermi?ti, kurtulmu?tum artyk. Neyim oldu?unun nemi yoktu
2001 Yylynda anne oldum, o?lumu ye?il pazen bir battaniyeye saryp verdiler bana ve gerekten ayny oradaki gibi typky ben... Bu sreci sadece Allaha inanarak getim. Ysyan etmedim, niye ben demedim. Ylahi g ya, daha da ?yk oldum ona. ldm, dirildim derler ya i?te onu ya?adym. Bana yyla mal oldu. Benden tam yyl aldy gtrd... ?kr bir izde kalmady, ameliyat izlerinden ba?ka. Ama hayata, insana ve sevgiye baky? aymy derinle?tirdi, ba?kala?tyrdy...Yazar Hakkında

SAHRAYE
sahraye

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun