Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ortado?u

Diken stnde duran Ortado?u sonunda kary?ty. Iraktan sonra ?imdi de Ortado?u ayaklanmasy ba?lady ne yazyk ki! Bu gne kadar zaten fazla ilerleyemeyen Arap dnyasy ?imdi de kary?ynca hazin sonlaryny kendi elleriyle hazyrlamy? durumundalar.
Yyllardyr bir ok lkeyi kendi ynetimi altynda tutan Amerika ve yanda?larynyn rl var my, yok mu orasy ayry bir tarty?ma konusu zaten... Zamanynda Iraka girmi?, Irak halkynyn ayaklanmasyna sebep olmu?, Saddam hkmetinin Irak halky tarafyndan devrilmesine sebep olmu?tu. ?imdilerde ise Ortado?u lkelerinin biro?u; Tunus, Yemen, Mysyr, Libya, Lbnan ve daha bir kay kary?my? durumda. Birisinden sonra arkasyndan di?erleri bir orap sk? gibi gelmekte...
Ben bu kary?ykly?y grnce, aklyma hemen Irak geldi. Kendi hkmetini deviren Irak, kendi iinde i sava?a gitmi? ve Amerikanyn buyru?u altyna girmi?, Amerikan askerleri tarafyndan bir ok masum zulm grm?tr. Ortado?u lkelerininde pek bir farky olmady?yny d?nyorum. Yine trl trl sahneler yer almakta. Y?in en zc yany ise, olan yine hi bir suu olmayan o masum insanlara oluyor. Ayryca ?unu da d?nmyor de?ilim... Btn Mslman lkelerini birbirine kattylar. Trkiyeyi de ayktan yapylmasa da yine de bir ?ekilde kary?tyrmayy ba?aryyorlar. Dilerim bu olan btn olaylar, daha zc bir felaketin ba?langycy olmaz!


Yazar Hakkında

AYISIGI
AYISIGI

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun