Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bedel

Ya?ady?ymyz her ili?kide gerek e?imizle, gerek arkada?ymyzla veya dostumuzla, ya da beraber oldu?umuz insanlarla yapty?ymyz tarty?malar da, kavgalar da her zaman kar?ymyzdaki insany sulamak bizim iin en kolay yoldur. Dnp kendimize bakmayyz, hatayy, kusuru kendimize yaky?tyrmayyz. nk biz hep do?ru olany yapmaya aly?my?, kar?ymyzdaki insana haddinden fazla de?er vermi?izdir fakat o bizi anlamamy? ya da anlamaya aly?mamy?tyr. Bu d?nceyi kendimize sy?ynak olarak biilmi? kaftan olarak grr onun dy?yna ykmayyz. Her hatayy affetmi? olmak, her syledi?ini duymazdan gelmek, dzelecek diye umut etmenin, artyk kendimizi kandyrmaktan ibaret oldu?unun farkyna varmalyyyz. Neden inatla mutsuz oldu?umuz bir ili?kiyi ya?amaya devam etti?imizi sorgulamaly, kendimizle yzle?meliyiz. Kendine yakalanmaktan, kendisinin hata yapty?yny, emeklerinin bo?a ykty?yny grmekten nasyl korkar insan bilirim... Sonuta hepimiz insanyz; hyrslyyyz, intikam almaya, nefret etmeye, sevmeye, sevilmeye meyilliyiz. Hyrs ve intikam typky sevmek gibi sulandyka kk salan a?a gibidir, iimizde dallanyr-budaklanyr ve byr. Bu hayatta ne ya?adyysak bir sebebi vardyr, bazen biz izin vermi?izdir, bazen de gereklerle yzle?mekten kamy?yzdyr, bazen de ?renmemiz gereken ?eyler "o" insan ile vesile olmu?tur. Hayat bize bunu hep yapacak, kar?ymyza seenekler sunacak ve bizde tercih yapmak zorunda kalaca?yzyanly? ya da do?ru... Yyisiyle-ktsyle bu hayat bizim nasyl ya?amamyz gerekti?ini, hayat ?artlary belirleyecek. E?er bir seim yaptyysak ve bir sevda setiysek haketmedi?imizi d?nsek de kimseyi sulamadan bedelinide demeye hazyr olmaly ve gerekirse o bedeli demeliyiz...


Yazar Hakkında

aleyna.
ALEYNA.

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun