Tüm Kategoriler


Sayfalar

Hayatyn Bir Parasy

Bugne kadar yazdy?ym konulara bakynca; hep hayata dair, a?k-me?k ve fedakrlyk zerine yazylar yazmy?ym. Bunlar hayatymyzyn bir blmnn belli bir parasy Peki ya di?er blmn paralary ne olacak? Bazy insanlaryn telaffuz etmekten bile ekindi?i, ayyp, gnah gibi kavramlarla bastyryldy?y bir di?er gerek; "cinsellik". Bu kelimenin aylymy da bizim hayatymyzyn bir parasy de?il mi? Zaman zaman da olsa bizim iin sorun te?kil etmiyor mu? Cinselli?i arzularyna gem vurup bastyrmak my? Ya da alabildi?ince istedi?in gibi zgrce ya?amak my? Bu sorular ile istesek de istemesek de kar?yla?abiliyoruz. Dinimize gre bu konular ve ya?antylar gnah ve zinaya giriyor bunu hepimiz biliyoruz. Buna ra?men dini baky? aysyny konudan uzak tutmak istiyorum. nk herkesin yasady?y, yapty?y her neyse kendi boynunun vebali oldu?unu d?nyorum. Ben, di?er ba?ka pencerelerden bu konuya yakla?mak, biraz daha gereki olmak istiyorum. Geenlerde bir video payla?ym sitesinde, bir TV kanalynyn programynda, bir konu zerine tarty?ylan bir video izledim... Konu ne miydi? Hemen syleyeyim... Elli sekiz ya?yndaki bir kadyn telefonla canly yayyna ba?lanyyor ve kocasy ile sekiz yyldyr cinsel ili?kiye giremedi?ini kysaca anlatyyor. Doktorlara; kocama yardym edin, ben onunla ili?kiye girmek istiyorum a?rysynda bulunarak, duygularyny alenen ve ayk bir ?ekilde dile getiriyor. Spiker soruyor; "Bu ya?ta ya?asanyz ne olur, ya?amasanyz ne olur?" Kadynyn verdi?i cevap daha ilgin; "Ben kadynym. Cinsellikte ya? sorun de?il, ya?amak istiyorum!" Kocasy spikerin yanynda ve btn bu curcunada; "Ben de sorun var karymy ok seviyorum ne yapmam lazym?" diyor. Trajik-komik bir ?ekilde insanyn inanasy gelmiyor... Bunlar gerekler. Maalesef parodi ya da sit.com dizisinden alynmy? replikler de?il. Gnmzde, toplumumuzda byle sorunlar var. Cinsellik bir ihtiya mydyr? Olmasa da olur mu? Bunlar ki?isel sorunlar herkesin bilmesi ya da duymasy gerekmiyor elbette... Bazylarymyz; "Bu kadyn kudurmu?, Allah yslah etsin" diyordur. Bazylarymyz da iten ie kadyna hak veriyordur. Bunlar sadece varsayym herkes ayny d?ncede olmak zorunda de?il... Kysacasy ayyp, gnah bile olsa cinsellikte hayatymyzyn bir parasy bunu kabul etmek ya da etmemek, ya?amak ya da ya?amamak bizim elimizde... Ya?ayanlary ya da ya?amak isteyenleri yargylamadan, ayyplamadan bir takym syfatlar takmadan saygy gstermeliyiz. Kimse meleke de?ildir. Kimse kimseyi itham edemez...


Yazar Hakkında

aleyna.
ALEYNA.

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun